Modernizacja ulicy Sasankowej i Magnoliowej

Projekt realizowany w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wartość całkowita projektu: 1 087 987,32 zł.

Łączna wartość dofinansowania: 1 087 987,32 zł.

Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych: 1 087 987,32 zł.

Inwestycja dotyczy przebudowy drogi gminnej, obejmującej ulicę Sasankową i Magnoliową. W ramach zadania planuje się remont odwodnienia kanalizacji deszczowej wraz z robotami odtworzeniowymi i zmianą konstrukcji nawierzchni.

Ukończenie zadania zaplanowane jest na 31.05.2022 r.