Miejskie Forum Rodziców

We wrześniu 2015 roku zostało powołane „MIEJSKIE FORUM RODZICÓW”.

W skład forum wchodzą przedstawiciele rad rodziców wszystkich placówek oświatowych Miasta Wodzisławia Śląskiego. Regularnie w Urzędzie Miasta odbywają się spotkania, podczas których omawiane sią bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem wodzisławskiej oświaty. W czasie spotkań rodzice wymieniają się dobrymi praktykami z działalności swoich rad rodziców.

forum rodzinne2

forum rodzinne3

forum rodzinne1