Miejskie drogi do przebudowy. Badanie ofert

zdjęcie poglądowe

Dziś nastąpiło otwarcie ofert przetargowych na rozbudowę, przebudowę i remont gminnych dróg publicznych na terenie Wodzisławia Śląskiego, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Już niebawem poprawi się stan techniczny m.in. ulic Ładnej, Wałowej, Radlińskich Chałupkach, Piastowskiej, Wiejskiej, Rozwojowej. Specjaliści z Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego są w trakcie sprawdzania ofert, które wpłynęły w ogłoszonym przetargu.

Dziś tj. 20 czerwca upłynął termin składania ofert na rozbudowę, przebudowę i remont gminnych dróg publicznych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego, na które przeznaczono 31 488 947,37 zł brutto. Do ogłoszonego przez miasto przetargu przystąpiły trzy firmy: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z Rybnika, Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. z Rybnika oraz Pracownia Projektowa DOMAR Marek Jurczyk z Wodzisławia Śląskiego. Co najważniejsze, kwoty ujęte w przedstawionych ofertach mieszczą się w całościowej kwocie przeznaczonej na realizację wymienionego wyżej zadania.
 
W tej chwili specjaliści z Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, który realizuje zadania w zakresie przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, są w trakcie sprawdzania ofert, które wpłynęły w przetargu. Zanim jednak postępowanie zostanie rozstrzygnięte należy sprawdzić czy wykonawcy, którzy zgłosili chęć realizacji zadania spełnili wszystkie warunki.
 
Pracownicy Wydziału Zamówień Publicznych prognozują, że jeśli przedstawione oferty będą zgodne ze specyfikacją zamówienia, do miesiąca powinna zostać podpisana umowa na wykonanie inwestycji na wskazanych drogach miejskich.

Co przyniesie realizacja inwestycji? Przede wszystkim polepszenie infrastruktury drogowej, przepustowości dróg, zwiększenie bezpieczeństwa, komfortu, wygody i sprawnej komunikacji użytkowników ruchu. Korzystnie wpłynie też na estetykę i zagospodarowanie terenu, a bezpośrednio przełoży się także na poprawę warunków życia wodzisławian i rozwój społeczno-gospodarczy. Ułatwi docieranie mieszkańców np. do miejsca pracy, nauki, ośrodków zdrowia oraz innych obiektów użyteczności publicznej i handlowych.
 
Zamówienie podzielone zostało na trzy części. Obejmuje następujące obszary:
 
Część I – Rozbudowa, przebudowa i remont gminnych dróg publicznych na terenie Miasta Wodzisław Śląski - zakres A, w której skład wchodzi:
 • rozbudowa ul. Rozwojowej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Olszyny - w systemie „zaprojektuj i wybuduj”,
 • remont ul. Leśnej wraz z budową kanalizacji deszczowej,
 • przebudowa ul. Bojowników od nr 24,
 • remont ul. J. Chełmońskiego,
 • przebudowa ul. dr L. Mendego,
 • przebudowa ul. bocznej Młodzieżowej od posesji nr 273M do posesji nr 273O,
 • prrzebudowa drogi lokalnej ul. M. Dąbrowskiej,
 • przebudowa ul. Ładnej,
 • remont ul. Wałowej,
 • remont nawierzchni ul. Radlińskie Chałupki od posesji nr 38 do ul. Rybnickiej oraz odcinka od skrzyżowania z ul. Radlińskie Chałupki przez os. Przyjaźni do restauracji „Kamaro”.
Część II - Rozbudowa, przebudowa i remont gminnych dróg publicznych na terenie Miasta Wodzisław Śląski-  zakres B, w której skład wchodzi:
 • przebudowa ul. J. Dąbrowskiego od posesji nr 67 do posesji nr 69D - w systemie „zaprojektuj i wybuduj”,
 • przebudowa ul. Wiejskiej od posesji nr 38 do rejonu działki nr 90 - w systemie „zaprojektuj i wybuduj”,
 • przebudowa ul. Wiejskiej od skrzyżowania przy cmentarzu ewangelickim do granicy Gminy Gorzyce w Wodzisławiu Śląskim,
 • przebudowa nawierzchni drogi na osiedlu XXX-lecia w Wodzisławiu Śląskim przy budynkach 22-29 wraz z miejscami postojowymi na skarpie,
 • przebudowa ul. Piastowskiej,
 • przebudowa ul. PCK,
 • przebudowa drogi na odcinku od skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego do PP nr 6 w Wodzisławiu Śląskim,
 • przebudowa drogi bocznej na ul. Wyszyńskiego od klatki nr 5 do klatki nr 19.
Część III - Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla części I i II.