Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje pracownika

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim ogłosił nabór kandydatów na stanowisko kierownika działu organizacyjnego.

Termin i miejsce złożenia dokumentów

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci mogą składać w Centrum Usług Wspólnych w Wodzisławiu Śląskim (ul. Św. Jana 16, II piętro) do 21 stycznia 2022 roku. Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętych i zaadresowanych kopertach z umieszczonym na wierzchu napisem: „Nabór na stanowisko Kierownika Działu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim”.

Pliki do pobrania: