Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Profilaktyka uzależnień

Kwestionariusz zgłoszeniowy do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wodzisławiu Śląskim [otwiera się w nowym oknie]

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Do zadań Komisji należy w szczególności:

 1. współpraca z Biurem Spraw Społecznych przy konstruowaniu projektu Programu,
 2. inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
 3. wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z przepisami w zakresie limitów punktów sprzedaży i zasad ich usytuowania,
 4. prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych,
 5. podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 6. przeprowadzenie rozmów motywacyjno – interwencyjnych z osobami mającymi problem alkoholowy oraz członkami ich rodzin.

 1. Izabela Kalinowska - Przewodnicząca Komisji
 2. Izabela Michałek - Zastępca Przewodniczącej Komisji
 3. Anna Komin - Sekretarz Komisji
 4. Maria Tatura - Członek Komisji
 5. Artur Szwed - Członek Komisji
 6. Katarzyna Adamczyk - Członek Komisji
 7. ks. Daniel Ferek - Członek Komisji
 8. Elwira Palarczyk - Członek Komisji
 9. Krystyna Komajda - Członek Komisji
 10. Grzegorz Wodecki - Członek Komisji
 11. Beata Drzeniek - Członek Komisji

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Bogumińska 4 B
44-300 Wodzisław Śląski

Przyjęcie stron w godzinach:
poniedziałek-środa - 7:30 -15:00
czwartek 7:30-17:00
piątek 7:30-13:00
tel. 32 459 05 35 oraz 32 459 05 37
 
 
 
Zapraszamy do zapoznania się z treścią Gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2024:
 
 1. Uchwała nr LXX/697/23 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024
 
Zapraszamy do zapoznania się z treścią Gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2022:

 1. Uchwała nr XXXVIII/370/21 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 października 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022
 2. Uchwała nr XXXIX/378/21 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022.
 3. Uchwała nr XLIII/427/22 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022".
 4. Uchwała nr XLV/454/22 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.
 
Zapraszamy do zapoznania się z treścią Gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2020/2021:

 1. Uchwała nr XXVI/225/20 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2020 r.
  w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021"
 2. Uchwała nr XXVI/226/20 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2020 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021"

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2019/2020:

1. Uchwała nr XVI/129/19 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020”

2. Uchwała nr XIV/113/19 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 października 2019 r.
w sprawie: przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020"
 
Zapraszamy do zapoznania się z treścią Gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2018/2019:

1. Uchwała nr LIII/527/22 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023

 

2.Uchwała Nr II-19-18 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 5.12.2018r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019

3.Uchwała Nr II-20-18 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 5.12.2018r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019

4. UCHWAŁA NR XXXVII/383/17 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018”.

5. UCHWAŁA NR XXXVII/384/17 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2018”.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią sprawozdań z realizacji Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2017/2020.

1.

2.

3.

4.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią raportu dot. diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych wśród społeczności lokalnej gminy miejskiej Wodzisław Śląski (2015r.) – ZAPOZNAJ SIĘ Z RAPORTEM

Zapraszamy do zapoznania się z treścią "Diagnozy problemów społecznych na terenie Wodzisławia Śląskiego" - 2019 r. [otwiera się w nowym oknie].

 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią "Diagnozy lokalnych społecznych na terenie Wodzisławia Śląskiego" - 2023 r. [otwiera się w nowym oknie].