Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Podczas odbywających się sesji Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego uchwala Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. MPZP reguluje sposób wykorzystania terenu na terenie miasta. Wszelkich informacji w tym temacie udziela Wydział Architektury (tel. 32 45 90 443, 45 90 555).

Pliki do pobrania:

1.Uchwała XXV/255/16 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 7 grudnia 2016 r.

2. Uchwała XXIII/197/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. (zmiany punktowe).

3. Uchwała XXXIX/382/21 z dnia 24 listopada 2021 r. (dla obszaru położonego w rejonie ulicy Olszyny).

 4. Uchwała XLVIII/492/22 z dnia 31 sierpnia 2022 r. (dla obszaru położonego w rejonie ulicy Marklowickiej i ulicy Leszka).

 5. Uchwała LXIV/652/23 z dnia 30 sierpnia 2023 r. (zmiany punktowe).

6. Zmiana mpzp Osiedle Batory 2023 - geotif

Mapa SIP - PODGLĄD.