UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Podczas odbywających się sesji Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego uchwala Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. MPZP reguluje sposób wykorzystania terenu na terenie miasta. Wszelkich informacji w tym temacie udziela Wydział Architektury (tel. 32 45 90 443, 45 90 555).

Pliki do pobrania:

1.Uchwała XXV/255/16 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 7 grudnia 2016 r.

2. Uchwała XXIII/197/20 z dnia 24 czerwca 2020 r.

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego (dla obszaru położonego w rejonie ulicy Olszyny.

 4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego (dla obszaru położonego w rejonie ulicy Marklowickiej i ulicy. Leszka).

Mapa SIP - PODGLĄD.