Miejsca przyjazne zwierzętom

Zapraszamy ze swoimi pupilami do skorzystania w naszym mieście z wybiegów dla psów. Miejsca, gdzie zwierzęta mogą się wyszaleć znajdują się na terenie Parku Rozrywki Trzy Wzgórza, ulicy Rybnickiej i osiedlu Staszica.

To właśnie w tych miejscach psy mogą w towarzystwie innych czworonogów bawić się bez smyczy i obawy właściciela, że pupil ucieknie. To także miejsca spotkań właścicieli psów różnych ras, gdzie mogą wymieniać się cennymi informacjami na temat swoich pupilów.

W wydzielonej części trawnika pies może swobodnie hasać bez smyczy, a właściciel może być spokojny, że jego podopieczny ma zapewnioną aktywność fizyczną i towarzystwo innych psów.

Większość z nas kocha swoich podopiecznych i poświęca im wiele uwagi i miłości. Dlatego przypominamy i zachęcamy do przestrzegania następujących zasad:

  • Przed wejściem na wybieg dla psów obserwuj co dzieje się na nim. Poproś innych opiekunów o odwołanie psów sprzed wejścia.
  • Co jakiś czas odwołuj psa z bawiącej się grupy. Psy odwiedzające wybieg dla psów często urządzają gonitwę w koło. Dla większości opiekunów wygląda to zabawnie, jednak nie zawsze takie jest w rzeczywistości. Jeśli psy są nadmiernie podekscytowane, gonitwa może szybko przerodzić się w polowanie na jednego z nich i przestanie to być zabawą.
  • Obserwuj swojego psa i reaguj gdy jest zbyt natarczywy w stosunku do innych lub gdy sam jest męczony. Pamiętaj, że to Ty jesteś przewodnikiem swojego psa i Ty jesteś zobowiązany zadbać, aby zakończyć niepożądane zachowania.
  • Na wybiegu dla psów nie zakładaj swojemu pupilowi kolczatki ani uprzęży. Unikaj wszelkich niebezpiecznych rzeczy, które mogą zrobić krzywdę innym psom obecnym na wybiegu.
  • Zawsze sprzątaj po swoim psie. Sprzątaj też po sobie. Jeśli widzisz „niczyi” kapsel czy butelkę, naprawdę warto schylić się i wyrzucić je do kosza – wszystko dla bezpieczeństwa naszych psów.
  • Nie karm psów innych opiekunów.
  • Nie przyprowadzaj na wybieg psa, który ma duże braki w socjalizacji. Zwłaszcza takiego, którego zachowania nie jesteś w stanie przewidzieć. Prawdą jest, że psie wybiegi uczą socjalizacji, jednak nie może odbywać się to kosztem innych psów.
  • Skupiaj się na obserwacji swojego psa i otoczenia bardziej niż na rozmowach. Wspaniale jest poznawać innych opiekunów i wymieniać się doświadczeniami, na wybiegu jednak pamiętajmy przede wszystkim o bezpieczeństwie psów. Nie pozwólmy, aby rozmowa z innymi czy telefon sprawiły, że umkną nam ważne sygnały wysyłane przez naszego psa i inne czworonogi.
  • Zabawki zachowaj na spacer poza wybiegiem dla psów. Rzucanie piłek grupie bawiących się psów może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. W grupie nieznanych psów możemy spotkać psa zaborczego, dominującego i rzucona w dobrej wierze piłka stanie się kością niezgody.

Do sprawowania należytej kontroli nad naszym pupilem zobowiązuje także Kodeks Wykroczeń. Wskazuje on, w art. 77, że: „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.” Warto pamiętać również o treści art. 78 KW, zgodnie z którym: „kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się niebezpieczne podlega karze grzywny do 1000 zł albo karze nagany”.