Miejsca przyjazne najmłodszym

Na terenie Wodzisławia Śląskiego działa pięć placówek, których opieka i oferta adresowana jest do najmłodszych jego mieszkańców. To miejsca, które zapewniają dzieciom odpowiedni rozwój, właściwą opiekę i bezpieczeństwo. Ich oferta dostosowana jest do potrzeb maluchów. Z nowym rokiem placówki te będą mogły liczyć na dotacje celowe i wsparcie.

Pod koniec października został oficjalnie otwarty Niepubliczny Żłobek i Punkt Terapeutyczny „Bursztynek”, z potrzeby zapewnienia opieki nad dziećmi od 20 tygodnia życia do 3 lat w żłobku, w którym zagwarantowano 12 miejsc. Z oferty punktu przedszkolnego mogą z kolei skorzystać dzieci od 3 roku życia do 6 lat, w punkcie przewidziano 24 miejsca (dwie grupy) oraz zapewnione zostały miejsca dla dzieci z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi – m.in. autyzm, Asperger, niepełnosprawność intelektualna, ruchowa itd. Misją placówki jest edukowanie poprzez zabawę. Na chwilę obecną placówka dysponuje wolnymi miejscami zarówno w żłobku, jak i w przedszkolu. Ze względu na utrzymujący się smog i inne zanieczyszczenia w żłobku i przedszkolu powstała wentylacja mechaniczna, aby dzieci miały czyste i zdrowe powietrze. Terapie, jakie przygotowano dla milusińskich to: dogoterapia, felinoterapia, logorytmika, muzykoterapia, terapia ręki, zajęcia z logopedą, neurologopedą. Oprócz tego odbywać się będą zajęcia z integracji sensorycznej, gimnastyka, zajęcia plastyczne, religia, sensoplastyka i wiele innych. Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 17:00 i mieści się na ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3. Podmiotem prowadzącym jest Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Bursztynek” Dorota Płaczek.

Fachowa opieka

Z jakich innych placówek korzystają najmłodsi mieszkańcy naszego miasta? Do ich dyspozycji jest Niepubliczny Żłobek Mały Einstein, który mieści się na ul. Leszka 10. Placówka otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 17:00. Limit miejsc wynosi 25 osób. Żłobek dba o bezpieczeństwo i komfort swoich podopiecznych. Kładzie nacisk na wieloaspektowy rozwój dziecka z wykorzystaniem kreatywnych oraz innowacyjnych metod kształtowania osobowości, a przede wszystkim chce przygotowywać do życia z szacunkiem dla drugiego człowieka. „Mały Einstein” zapewnia zajęcia ruchowe, dydaktyczne, plastyczne, językowe, muzyczne. Żłobek prowadzi działalność opiekuńczo-wychowawczą i profilaktyczną na rzecz dzieci w wieku od 5 miesiąca życia do 3 lat przez cały rok kalendarzowy, poza ustawowymi dniami wolnymi. Wykwalifikowana kadra dba o rozwój poznawczy emocjonalny, społeczny i fizyczny dzieci. Więcej informacji o żłobku dostępne jest na stronie internetowej: www.malieinsteini.pl

Wolnych miejsc nie ma w Żłobku Miejskim nr 1 w Wodzisławiu Śląskim, które mieści się na os. XXX-lecia 61 w budynku Publicznego Przedszkola nr 18. Liczba miejsc w placówce wynosi 50 i dokładnie tyle dzieci korzysta z oferty miejskiego żłobka. Placówka czynna jest w godzinach od 6:30 do 16:30, od poniedziałku do piątku. Do żłobka przyjmowane są maluchy od 5 miesiąca życia. W żłobku funkcjonują trzy grupy: grupa maluszków, grupa średniaków oraz grupa starszaków. Nad opieką i wychowaniem czuwa wykwalifikowany personel. O porządek zaś dbają doświadczone pokojowe. Dzieci podczas pobytu w żłobku otrzymują smaczne posiłki, które przygotowywane są na miejscu. Szczegóły na temat działalności żłobka znajdują się na stronie internetowej: www.zlobek.wodzislaw-slaski.pl

Poza żłobkami w Wodzisławiu Śląskim działają kluby dedykowane milusińskim.

Do ich dyspozycji pozostaje 30 miejsc w Klubie Dziecięcym „Akademia Dziecka Eureka”, mieszczącym się na ul. Zgoda 9. Aktualnie nie ma wolnych miejsc. Klub czynny jest od godziny 6:30 do godziny 17:00, od poniedziałku do piątku. Szczegóły na temat jego działalności znajdują się na: www.akademiadziecka.com. To prywatna placówka prowadzącą działalność opiekuńczo wychowawczą. Nad opieką i wychowaniem maluszków czuwają opiekunki, które posiadają wykształcenie pedagogiczne, szereg szkoleń i kursów oraz kilkuletnie doświadczenie w pracy z małymi dziećmi. Wśród zajęć proponowanych przez klub można wymienić m.in. zajęcia językowe, tematyczne warsztaty, które jednocześnie uczą i bawią.

Pełna frekwencja, czyli 15 dzieci korzysta z opieki Klubu Malucha Kreatywne Szkraby, który mieści się na ul. Partyzantów 2. Klub czynny jest od godziny 7:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku. Zainteresowani pełną oferta niezbędne szczegóły znajdą na: www.kreatywneszkraby.pl

Klub oferuje opiekę dla dzieci w wieku od 1 roku do 4 lat. To miejsce, w którym najmłodsi zdobędą nowe doświadczenia i umiejętności. W Kreatywnych Szkrabach znajdziesz opiekę dla swojego maluszka, która ma mu pomóc w dorastaniu, uczeniu się oraz rozwoju jego osobowości. To miejsce otwarte i przyjazne dla każdego dziecka, uczy samodzielności w codziennych czynnościach, wspierać rozwój psychofizyczny, zdolności manualne i zainteresowania według indywidualnego tempa rozwoju dziecka. Klub prowadzimy z dziećmi zabawy ogólnorozwojowe i stymulujące rozwój, w tym zajęcia plastyczne, rytmiczne oraz gimnastykę.

Dotacje celowe na żłobki i kluby

Warto przypomnieć o przyjętej na sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego uchwale w sprawie wysokości i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego. Uchwała zakłada dotację zarówno dla dziecka, które znajdzie stałą opiekę w żłobku, jak i w klubie malucha w 2020 roku. Kwota, która znajduje się w zapisie uchwały to 150 złotych dopłaty na dziecko w przypadku opieki w żłobku i klubie malucha. Kwotę będzie można uzyskać tylko dla dziecka mieszkańca Wodzisławia Śląskiego. Pomysł ten wynika z kilku miesięcznych rozmów przeprowadzonych przez prezydenta miasta z wodzisławianami. Wielu rodziców zwracało się z prośbą podjęcia działań dla takiej formy wsparcia. Rozmawiano również z osobami prowadzącymi podmioty, które świadczą tego typu opiekę. Potwierdziły one potrzebę przetestowania tego typu wsparcia na terenie Wodzisławia Śląskiego. Co istotne, dotacja nie będzie obejmować wydatków związanych z wyżywieniem oraz wydatków inwestycyjnych, jakie placówka chciałaby realizować. Pomoc finansowa zostanie udzielona pod warunkiem, że dana placówka zapewnia, co najmniej osiem godzin opieki w przypadku żłobków i cztery godziny opieki, jeżeli chodzi o klub dziecięcy. Dotacje celowe będą udzielane od 1 stycznia 2020 roku.

źródło: Gazeta Wodzisławska