Miejsca dostępne dla niepełnosprawnych

Przestrzeń publiczna to miejsce, w którym każdy mieszkaniec ma szansę i możliwość zaistnienia jako aktywna jednostka społeczna. Niezwykle ważnym jest, aby osoby niepełnosprawne miały możliwość korzystania z miejsc takich jak np. parki, biblioteki, szkoły i wiele innych.

W Wodzisławiu nie brakuje miejsc, z których mogą korzystać osoby niepełnosprawne, zarówno intelektualnie jak i ruchowo.

Miejsca przyjazne niepełnosprawnym w naszym mieście to m.in.:

  • Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego,
  • Muzeum,
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
  • Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna,
  • Galeria Handlowa Karuzela.