UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Miasto z planem zrównoważonej mobilności

Wodzisław Śląski ma własny plan zrównoważonej mobilności miejskiej. Opracowany dokument ma wesprzeć kompleksowe planowanie transportu w naszym mieście i wspomóc w zachęcaniu do korzystania z komunikacji publicznej.

Po co plan zrównoważonej mobilności miejskiej?

W planie możemy przeczytać, że głównym celem jest zmiana nawyków w zakresie
przemieszczania się, w kierunku bardziej zrównoważonych środków transportu. W wyniku
tego miałoby nastąpić ograniczenie indywidualnej motoryzacji, szczególnie – zjawiska
przemieszczania się samochodem w pojedynkę. Jak czytamy, w Europie zachodniej w ciągu ostatnich 10 lat udało się, przy minimalnych kosztach, zastąpić 7-10% wszystkich przejazdów środkami motoryzacji indywidualnej, przejazdami innymi środkami transportu.

Plan to analiza kosztów i korzyści społecznych w zakresie komunikowania się w ruchu miejskim. Poruszono w nim kwestie gospodarcze, przestrzenne i społeczne. 

Ważne, by zadbać m.in. o dostępność i spełnianie podstawowych potrzeb mieszkańców w zakresie mobilności i jeszcze lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury transportowej oraz podejmować szereg działań na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa ruchu.

 

Dodatkowe korzyści

Ubieganie się o fundusze europejskie na rozwój infrastruktury transportowej w perspektywie finansowej UE 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego będzie możliwe na podstawie diagnozy, która została zawarta w wodzisławskim planie zrównoważonej mobilności miejskiej.

 

Skąd pobrać Plan?

Wodzisławski Plan zrównoważonej mobilności miejskiej został uchwalony podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej. Cały dokument można pobrać z BIP-u, klikając tutaj.