Miasto z najlepszym mikroprojektem Euroregionu Silesia

Wczoraj, tj. 18 września br. w Starym Bohuminie odbyła się Gala Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Silesia. Podczas tego wydarzenia miastu Wodzisław Śląski przyznano dwie nagrody.

Podczas Gali Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Silesia w Starym Bohuminie wybrano najlepsze mikroprojekty i przydzielono nagrody „Silesianki” oraz wyróżnienia w tych kategoriach. Podczas tegorocznej gali I Zastępca Prezydenta Miasta Izabela Kalinowska odebrała dwie nagrody dla miasta Wodzisławia Śląskiego:

  • I miejsce w kategorii Najbardziej aktywna gmina z powiatu wodzisławskiego (największa wartość pozyskanych środków z EFRR) w perspektywie finansowej 2014-2020 Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia oraz
  • II miejsce w kategorii Największa wartość zrealizowanych mikroprojektów na zasadzie Partnera Wiodącego (Typ A) w perspektywie finansowej 2014-2020 Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia.