Miasto współpracuje z Krajowym Rejestrem Długów

Jeszcze w zeszłym roku w zakresie odzyskiwania należności miasto rozpoczęło współpracę z Krajowym Rejestrem Długów Biurem Informacji Gospodarczej SA. Współpraca realizowana jest w ramach programu „Samorząd na plus”.

„Samorząd na plus” to dedykowana jednostkom samorządu terytorialnego i podmiotom zależnym inicjatywa, która poprzez dostarczenie wiedzy oraz odpowiednich narzędzi wspiera samorządy w zarządzaniu finansami.

Dzięki programowi miasto uzyskało szereg praktycznych narzędzi prewencyjnych motywujących do terminowych płatności oraz dostęp do systemu KRD BIG SA.

Decyzja o współpracy z Krajowym Rejestrem Długów podyktowana jest troską o bezpieczeństwo finansów publicznych. Dzięki systemowi miasto będzie mogło jeszcze skuteczniej zarządzać zaległościami dłużników wobec budżetu, a przez to stwarzać możliwości rozwoju dla wodzisławian – tłumaczy skarbnik miasta Jacek Matyja. – Nie bez znaczenia jest fakt, że możliwość wpisania do bazy dłużników przekona mieszkańców, którzy unikają uiszczania należności względem miasta, do ich uregulowania. – dopowiada.

Dłużnicy, którzy znajdą się w elektronicznej bazie danych KRD BIG SA (przedsiębiorcy, konsumenci, lokatorzy, którzy nie płacą czynszu w terminie itd.), mogą mieć zablokowany dostęp do korzystania z usług finansowych (kredyty, zakupy ratalne), telekomunikacyjnych (możliwość kupna telefonu w abonamencie) czy multimedialnych (telewizja kablowa, szerokopasmowy dostęp do Internetu).

Co ważne, system umożliwia miastu również pobieranie raportów o podmiotach sektora biznesowego. Dzięki temu w szybki sposób można zweryfikować informacje dotyczące przedsiębiorców, z którymi miasto zamierza podjąć współpracę.