UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Miasto przygotowywane do pomocy bezdomnym zimą

Działając w trosce o właściwe zabezpieczenie środowisk osób bezdomnych, jak również o sprawną organizację pracy w ww. obszarze wsparcia, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jako instytucja wiodąca w sprawach osób bezdomnych, tak jak co roku, zajęła się przygotowaniami miasta do rozpoczęcia sezonu zimowego i problemów z nią związanych.

Liczba osób bezdomnych na terenie naszego miasta utrzymuje się na stałym poziomie z nieznaczną tendencją wzrostową, która dotyczy jedynie pojedynczych przypadków szczególnie w sezonie jesienno-zimowym. W związku z przeprowadzonym w tym roku badaniem dotyczącym liczenia osób bezdomnych przebywających na terenie miasta odnotowano łącznie 54 osoby bezdomne, w tym 4 kobiety.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez dyrektor MOPS-u Elwirę Palarczyk, większość osób bezdomnych przebywających na terenie Wodzisławia Śląskiego to osoby, które znane są pracownikom pomocy społecznej. Na terenie miasta przebywają jod wielu lat, jednakże często odmawiają jakiejkolwiek formy pomocy, w tym schronienia. Szersza diagnoza osób bezdomnych nieprzebywających w sformalizowanych placówkach (takich jak schronisko) jest utrudniona. Wynika to głównie z uwagi na fakt braku chęci bezdomnego do jakiejkolwiek współpracy z pracownikiem socjalnym.

Mając jednak na uwadze przeciwdziałanie zjawisku bezdomności, MOPS stale podejmuje inicjatywy na rzecz osób bezdomnych. Stara się otoczyć tę grupę społeczeństwa szczególnym wsparciem, m.in. realizując założenia miejskiego „Programu wychodzenia z bezdomności i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na lata 2016-2020".

Ogrzewalnia dla bezdomnych

W poprzednich latach osoby bezdomne z Wodzisławia Śląskiego w bardzo chłodne dni mogły korzystać z ogrzewalni zlokalizowanej w budynku kontenerowym usytuowanym przy ulicy Rzecznej, tuż przy siedzibie Straży Miejskiej. W tym roku ogrzewalnia uruchomiona została w listopadzie w samym budynku na ul. Rzecznej 24. Miejsce to przeznaczone jest dla osób, które nie mają dachu nad głową i nie mają innej możliwości zabezpieczenia przed zimnem w nocy. W ogrzewalni bezdomny może w cieple spędzić noc, napić się gorącej herbaty i skorzystać z węzła sanitarnego, by wykonać podstawowe zabiegi higieniczne. Ogrzewalnia czynna jest codziennie w godzinach od 18.00 do 8.00. W okresie silnych mrozów czas jej pracy może ulec wydłużeniu.

Współpraca z instytucjami

W kwestiach bezdomności miasto i MOPS są w stałym kontakcie m.in. z Komendą Powiatową Policji oraz funkcjonariuszami Straży Miejskiej. Każda ze wskazanych instytucji podejmuje działania zgodnie z posiadanymi kompetencjami. W okresie jesienno-zimowym przedstawiciele tych instytucji spotykają się co miesiąc, by omówić sprawy dotyczące bezdomnych, np. miejsc, w których przebywają. Często wspólnie odwiedzają także te lokalizacje.

Warto ponadto wspomnieć, że na terenie naszego miasta działają też stowarzyszenia na rzecz osób bezdomnych. Są to Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn „Albert” prowadzone przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Wodzisławskie (ul. Rzeczna 24, nr tel. 570 223 093, adres e-mail: albert48@onet.pl) oraz Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn prowadzone przez Towarzystwo Charytatywne Rodzina (ul. Marklowicka 17, nr tel. 32 455 34 91, adres e-mail: charytatyw@op.pl).

Działania informacyjne

Na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (www.mops.wodzislaw-slaski.pl) dostępna jest zakładka Jak pomagamy bezdomnym, po kliknięciu w którą można uzyskać wszystkie informacje na temat działań na rzecz środowiska osób bezdomnych, jak również informator instytucji i placówek działających w obszarze i na rzecz osób bezdomnych.

MOPS, wspólnie z zaangażowanymi instytucjami, prowadzi akcje informacyjne na temat pomocy udzielanej bezdomnym. Nawet w najgorszej sytuacji możemy znaleźć pomoc. Gdzie jej szukać, do kogo mamy się zgłosić, pod jaki numer telefonu zadzwonić – temu służy przygotowany informator dla osób bezdomnych. Znajdziemy w nim informacje na temat świadczonej pomocy, adresy instytucji i ośrodków świadczących pomoc osobom bezdomnym w różnych formach, telefony placówek, czy godziny otwarcia (kliknij tutaj, żeby zobaczyć). Opracowana została także ulotka informacyjna (kliknij tutaj, żeby zobaczyć).

Warto dodać, że współpracujące z MOPS-em Biuro Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta oraz Straż Miejska w Wodzisławiu Śląskim rokrocznie informują i apelują do wszystkich mieszkańców, aby widząc bezdomnych nocujących w sezonie jesienno-zimowym na ławkach, klatkach schodowych w altanach działkowych, pustostanach itp., zgłaszali takie sytuacje pod numery telefonów interwencyjnych i alarmowych.

Kontakt

Po więcej informacji ws. działań związanych z kwestią bezdomności w Wodzisławiu Śląskim zapraszamy do kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej (adres: ul. Ignacego Daszyńskiego 3, 44-300 Wodzisław Śląski, nr tel. 32 455 62 00, adres e-mail: bezdomni@mops.wodzislaw-slaski.pl).