Miasto nabyło działkę od Skarbu Państwa

W tym miesiącu miasto Wodzisław Śląski nabyło nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Skarbu Państwa. Położona przy ulicy Marklowickiej nieruchomość została nabyta za cenę niższą niż jej wartość rynkowa.

Powierzchnia działki to 45 066 m2. Kwota, za jaką została nabyta, wynosi 73 800 zł.

Nieruchomość, przed nabyciem przez miasto Wodzisław Śląski, miała być przeznaczona pod budowę aresztu śledczego.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego nieruchomość położona jest w strefie 50-PU2 – teren produkcyjno-usługowy. Oznacza to, że działka może zostać przeznaczona pod nowe inwestycje.