Miasto dokłada do szczepionek

W Polsce szczepienia przeciwko meningokokom są zalecane przez pediatrów, ale z powodów budżetowych niestety nie są refundowane przez państwo. Oznacza to, że rodzice, chcąc zapewnić dziecku ochronę, sami muszą ponieść koszt szczepionki. W naszym mieście akcja szczepień przeciwko meningokokom grupy C współfinansowana jest przez Urząd Miasta. W ramach programu szczepione są dzieci urodzone w 2014 roku, zameldowane na stałe w Wodzisławiu Śląskim.

Rodzice ponoszą tylko 50 proc. kosztów szczepienia. Dzieci z rodzin wielodzietnych, będących uczestnikami programu „Rodzina 3+”, zostaną zaszczepione bez dopłaty rodziców, a cały koszt zostanie pokryty z budżetu miasta.

- Meningokoki to bakterie chorobotwórcze, których jedynym miejscem bytowania jest nosogardziel zdrowego człowieka. Samo nosicielstwo nie jest chorobą, jednak w sytuacji osłabienia odporności, np. w wyniku infekcji wirusowej, bakterie te mogą przedostać się do krwi i wywołać sepsę lub zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu. Pierwsze objawy zakażenia nie różnią się od oznak przeziębienia czy grypy, dlatego często choroba diagnozowana jest bardzo późno - mówi lekarz Jadwiga Rakszawska, pediatra, pulmunolog z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Na Żeromskiego”.- Bakterie te łatwo się przenoszą przez bliski kontakt z nosicielem np. poprzez kichnięcie, kaszel, a nawet picie z jednego kubka. Ich nosicielstwo jest w Polsce powszechne. Szacuje się, że od 5 do 20 proc. zdrowych osób to nieświadomi nosiciele tych bakterii. Na zakażenie meningokokami narażeni są wszyscy, niezależnie od płci czy wieku. Jednak najczęściej, ze względu na jeszcze niedojrzały układ immunologiczny, chorują niemowlęta oraz dzieci do 5 roku życia. Bardzo istotne jest wczesne rozpoznanie, jak najszybsza hospitalizacja oraz wdrożenie właściwego leczenia, gdyż w każdym przypadku zachorowania istnieje bezpośrednie zagrożenie życia. Co dziesiąta osoba umiera w wyniku zakażenia meningokokami, a u 20 proc. pacjentów występują trwałe powikłania, takie jak np. uszkodzenie słuchu, niedowład kończyn, padaczka i inne problemy neurologiczne. Zachęcam wszystkich rodziców, którzy jeszcze nie skorzystali z możliwości, jaką daje Urząd Miasta, do konsultacji z lekarzem i zaszczepienia dziecka. Szczepienie to najskuteczniejsza metoda zabezpieczenia maluszków przed tymi groźnymi dla ich zdrowia i życia bakteriami. To ogromna inwestycja w zdrowie - kontynuuje Rakszawska.

Szczepienia odbywają się w NZOZ „Na Żeromskiego” z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Żeromskiego 18 A (budynek Poradni mieści się za apteką całodobową „Vivax”). Rejestracja oraz więcej informacji na temat programu pod numerami telefonów: 791 651 434, 791 651 404 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00). Daty i godziny szczepień ustalane są indywidualnie.