Miasto dla biznesu: "Lokale na start"

Od zeszłego roku działa Wodzisławski Inkubator Przedsiębiorczości, którego zadania związane są z rozwojem biznesu i tworzeniem start-upów w Wodzisławiu Śląskim. W ramach Inkubatora miasto zaplanowało utworzenie „Lokali na start”.

Są to lokale użytkowe, które udostępniane będą podmiotom w celu wspierania rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności wspierania rozwoju wodzisławskich mikro- i małych przedsiębiorstw. "Lokale na start" mają stanowić wsparcie przede wszystkim dla nowo powstałych przedsiębiorstw o dużym potencjale wzrostu, tworzących nowe miejsca pracy i istotnych z punktu widzenia rozwoju gospodarczego miasta.

„Lokale na start” wchodzące w skład zasobu miasta to:

  • lokal o pow. 21,69 m² przy ul. Kubsza 28,
  • lokal o pow. 22,60 m² przy ul. Kubsza 28,
  • lokal o pow. 25,07 m² przy ul. Kubsza 28.

Przyznawanie i udostępnianie "Lokali na start"

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem przyznawania i udostępniania "Lokali na start" (kliknij tutaj). Warunkiem przyznania lokalu jest brak zaległości wobec Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz miasta. Wraz z wnioskiem (kliknij tutaj) zainteresowany podmiot musi złożyć do Urzędu Miasta wymagane dokumenty:

  • plan przedsięwzięcia - kliknij tutaj,
  • oświadczenie o braku zaległości podatkowych w Urzędzie Skarbowym,
  • oświadczenie o braku zaległości składkowych z tytułu ubezpieczeń społecznych płatnych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  • oświadczenie o braku zaległości publicznoprawnych oraz cywilnoprawnych wobec miasta.

Wśród załączników do Regulaminu znalazł się też Protokół rezerwacji "Lokalu na start" (kliknij tutaj).

Wnioski wraz z innymi wymaganymi dokumentami mogą być składane w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego. Można je też przesłać na adres Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego - Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.

Umowa najmu

Podstawą rozpoczęcia przez podmiot działalności w „Lokalu na start” jest podpisanie umowy najmu. Pierwsza umowa zawierana jest na maksymalnie 3 miesiące, druga na okres do 18 miesięcy. Na podstawie umowy podmiotowi zostanie udostępniona powierzchnia użytkowa w formie samodzielnego lokalu i wspólnych pomieszczeń sanitarnych.

Dzięki umowie podmiot ma prawo posługiwać się adresem prowadzonej w "Lokalu na start" działalności gospodarczej.

Kontakt

Więcej informacji w sprawie "Lokali na start" mogą udzielić pracownicy Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego (tel. 32 45 90 547, 32 45 90 445).