Miasto bez smogu. Sprawdź, jakie programy realizuje miasto

Wodzisław Śląski walczy o poprawę jakości powietrza. W mieście realizowane są dwa programy dotacyjne dla mieszkańców, które mają przyczynić się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń i tym samym obniżyć poziomy stężeń zanieczyszczeń. Wodzisławianie aktywnie włączyli się w walkę o czyste powietrze, biorąc udział we wspomnianych programach. Poniżej dowiesz się, o jakich programach mowa oraz ilu mieszkańców wnioskowało o dofinansowania.

Czyste powiestrze dla miasta

Jednym z dwóch obecnie realizowanych przez miasto programów ograniczenia emisji jest "Czyste powietrze dla miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2022". Program w 2022 roku zakładał wykonanie 205 inwestycji kotłów węglowych oraz 435 pozostałych inwestycji tj. kotły na pellet, pompy ciepła dla potrzeb c.o., ogrzewanie elektryczne, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz kotły gazowe. Obecnie podpisano 370 umów na kwotę 2,7 mln zł. Ze względu na problemy mieszkańców z dostępnością urządzeń oraz trudną sytuacją na rynku paliw, część wnioskodawców zrezygnowała z udziału w programie. Dlatego planuje się dalszą realizacje programu w roku 2023.

Wymiana źródeł ciepła

"Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego" to program grantowym, realizowanym ze środków RPO WSL. Program zakłada wykonanie 39 inwestycji. W bieżącym roku dokonano 20 wymian źródeł ciepła na kotły gazowe, pompy ciepła dla potrzeb c.o. oraz kotły pelletowe na kwotę 241 tys. zł. W przyszłym roku do zrealizowania pozostało 19 inwestycji. W grudniu tego roku planuje się ogłoszenie dodatkowego naboru uzupełniającego dla zainteresowanych mieszkańców.

Punkt konsultacyjny

Ponadto w mieście od 1,5 roku w Centrum Aktywności Społecznej w Wodzisławiu Śląskim działa punkt konsultacyjny Rządowego Programu „Czyste Powietrze”. W tym miejscu mieszkańcy mogą uzyskać pomoc przy wypełnianiu wniosków, rozliczaniu inwestycji oraz otrzymać informacje o możliwości uzyskania wsparcia z innych źródeł.

Dotychczas wodzisławianie złożyli 1747 wniosków o dofinansowanie, a fundusz wypłacił już ponad 6,5 mln zł dotacji dla mieszkańców Wodzisławia Śląskiego. Miasto wspiera wodzisławian poprzez realizację powyższych programów oraz działań służących poprawie jakości powietrza. Podejmuje także działania mające na celu zwiększenie zaangażowania społeczeństwa w ochronę środowiska. Dzięki aktywnemu włączeniu się wodzisławian w realizowane programy, zaobserwowano zdecydowaną poprawę jakości powietrza. W 2019 roku było 68 dni z przekroczeniem PM10, w ubiegłym roku ta liczba spadła do 27.