Memorandum o współpracy podpisane

10 października o godzinie 10:10 w czeskim mieście Horni Sucha 22 partnerów samorządu terytorialnego i biznesowego z Czech i Polski podpisało memorandum o współpracy w zakresie m.in. ochrony środowiska i transgranicznego współdziałania gospodarczo-biznesowego. Inicjatorem przedsięwzięcia jest Izba Gospodarcza w Wodzisławiu Śląskim oraz Okresni Hospodarska Komora Karvina.

- Przez 75 lat naukowcy w Harvardzie badali grupę kilkuset osób. Chcieli dowiedzieć się, co przynosi im szczęście. Pytali czy szczęście przynoszą im pieniądze, władza czy majątek. Wyniki badań były zaskakujące. Kilka lat temu zostałem prezesem Izby Gospodarczej w Wodzisławiu Śląskim i rozpocząłem współpracę z przedsiębiorcami, z panem prezydentem Mieczysławem Kiecą, z panem starostą, z cechami i z Ireneuszem Burkiem. Jakiś czas później poznałem pana Iva Bartecko i okazało się, że jest między nami chemia. Dzięki tym współpracom jesteśmy dzisiaj tu, w takim gronie. To nie jest przypadek ponieważ wyniki badań naukowców Harvardu jednoznacznie wskazywały, że ludziom szczęście przynoszą przede wszystkim dobre relacje. I właśnie takich relacji Wam tutaj życzę - mówił Krzysztof Dybiec, prezes zarządu Izby Gospodarczej w Wodzisławiu Śląskim, który jest jednym z inicjatorów polsko-czeskiej współpracy.

Historia współpracy

Okresni Hospodarska Komora Karvina zaniepokojona złą sytuacją w regionie (m.in. najwyższe bezrobocie w regionie, młodzież wyjeżdżająca z miasta, depopulacja) zwróciła się do wodzisławskiej Izby Gospodarczej o pomoc. W trakcie prowadzonych rozmów okazało się, że w przygranicznych powiatach Subregionu Zachodniego wystepują podobne problemy. Polska, jak i czeska strona postanowiły sobie pomóc.

Współpraca odbywać się będzie w następujących obszarach:

  • ochrona środowiska na obszarach przygranicznych kraju morawsko-śląskiego i Subregionu Zachodniego (m.in. obniżenie niskiej emisji gospodarstw domowych, gospodarka wodna, ściekowa)
  • walka ze spadkiem liczby ludności i starzenia się populacji na obszarze przygranicznym kraju morawsko-śląskiego i Subregionu Zachodniego (m.in. promocja regionu przygranicznego, integracja biznesu i samorządu w zakresie edukacji, miejsc pracy i zamieszkania),
  • transgraniczna współpraca gospodarczo-biznesowa w obszarach przygranicznych kraju morawsko-śląskiego i Subregionu Zachodniego (m.in. budowanie i prowadzenie wielopoziomowej platformy gospodarczej).

Memorandum podpisane

W historycznej chwili czyli 10 października o godz. 10:10 prezydent Wodzisławia Śląskiego Mieczysław Kieca, samorządowcy z Gorzyc, Godowa, Żor, Rybnika, Raciborza, powiatu wodzisławskiego, Bruntalu, Horní Suchej, Karviny, Krnova, Opawy,  a także reprezentanci OHK Karviná, OHK Opava, OHK Bruntál, KHK Moravskoslezského kraje, Hawierzowsko-karwińskiego klastru, Izby Gospodarczej w Wodzisławiu Śląskim, Raciborskiej Izby Gospodarczej, Żorskiej Izby Gospodarczej, Cechu Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim oraz Cechu Rzemiosł Różnych w Raciborzu podpisali memorandum o współpracy.