Lokalizacja

Wszystkie najważniejsze informacje, jakie chcielibyście uzyskać na temat Wodzisławia Śląskiego, znajdziecie właśnie tutaj.

Powierzchnia 49,51 km2
Ludność 47 486
Ludność w wieku produkcyjnym 30 385
Podmioty gospodarcze 4079
Firmy z udziałem kapitału zagranicznego 45
Budżet Miasta (wydatki ogółem PLN) 144 892 062,56
Stopień pokrycia planem zagospodarowania przestrzennego 60%
Stopa bezrobocia 9,5% (powiat wodzisławski) – kwiecień 2016 r.

Wodzisław Śląski, jako południowa brama Polski, jest dobrym miejscem dla Twojego biznesu. Jako pierwsze duże miasto leżące przy DK 78, łączącej Republikę Czeską z Polską poprzez przejście graniczne w Chałupkach, charakteryzuje się nieograniczonymi możliwościami i potencjałem.

Wodzisław Śląski zlokalizowany jest u wlotu autostrady A1, a w odległości kilkunastu kilometrów znajdują się trzy węzły komunikacyjne autostrady: w Mszanie ( 5 km), Świerklanach ( 9 km) i Gorzyczkach ( 7 km). Dzięki bliskości tej autostrady, w bardzo krótkim czasie można dojechać do węzła autostrad A1 i A4 w Sośnicy.

Znaczącą rolę w łączeniu rynków lokalnych z rynkami światowymi, co stanowi warunek ich rozwoju, odgrywa transport lotniczy. Dlatego istotny wpływ na rozwój gospodarczy Wodzisławia Śląskiego i regionu odgrywa bezproblemowa dostępność do trzech portów: Międzynarodowy Port Lotniczy GTL Katowice Pyrzowice – 90 km, Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków Balice – 130 km, Międzynarodowy Port Lotniczy w Ostrawie Mošnovie – 40 km.

Dodatkowym atutem komunikacyjnym miasta jest transport kolejowy. Przez Wodzisław Śląski przebiega linia 158, która charakteryzuje się znacznym potencjałem przewozów towarowych i pasażerskich o znaczeniu międzynarodowym i regionalnym.