UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Literacka wiosna nad Odrą

Czy polscy i czescy pisarze czerpią wenę z tego samego źródła? Jak wygląda proces tworzenia? Tego i wielu innych rzeczy mogli dowiedzieć się uczestnicy tego projektu.

Tytuł projektu: Literacka wiosna nad Odrą
Całkowita wartość projektu:
7 237,47 EUR
Kwota dofinansowania: 6 151,84 EUR
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013
Priorytet: 3 Wspieranie współpracy społeczności lokalnych
Działanie: 3.3 Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia
Okres realizacji: 01.02.2009– 30.09.2009

Opis projektu: Ideą projektu była prezentacja polskiej i czeskiej literatury poprzez spotkania autorskie z polskimi i czeskimi pisarzami i ilustratorami książek, wystawy, spotkania czytelnicze, dyskusje nad książką, wykłady o polskiej i czeskiej literaturze współczesnej. Odbiorcami spotkań literackich byli dzieci, młodzież oraz dorośli. Spotkania z twórcami odbywały się w bibliotece w Wodzisławiu Śląskim i w Karvinie. Zorganizowano również wystawę literatury czeskiej w wodzisławskiej bibliotece, konkurs plastyczny dla dzieci na tematy związane z literaturą i koncert kameralny na zakończenie projektu. Całość zakończono wydaniem dwujęzycznego folderu podsumowującego i dokumentującego projekt oraz okolicznościowego kalendarza.

Działanie I (II-III 2009) – rozpoczęto przygotowania do realizacji projektu, poczyniono zakupy wyposażenia koniecznego w realizacji całego projektu - baner promocyjny informujący o dofinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa, sztalugi, antyramy, flagi, materiały biurowe, tkaniny.

Działanie II (III-VI 2009) - Cykl spotkań literackich
W ramach projektu "Literacka Wiosna nad Odrą współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa "Przekraczamy granice", MiPBP w Wodzisławiu Śl. przy współpracy z Regionalna Biblioteką w Karvinie zaprezentowała literaturę polską i czeską poprzez spotkania autorskie z polskimi i czeskimi pisarzami i ilustratorami książek, wystawy, spotkania czytelnicze, dyskusje nad książką, wykłady o polskiej i czeskiej literaturze współczesnej. W sumie w ramach projektu odbyło się 10 spotkań literackich z następującymi autorami: Marek Szołtysek, Wanda Chotomska, Marcin Pałasz, Grzegorz Kasdepke, Ewą Stadtmuller i Łukasz Zabdyr, Beata Ostrowicka, Darina Krygiel.
Pisarze prezentowali swoją twórczość zarówno w bibliotece wodzisławskiej, jak również w w Karwinie. Wodzisławia Śląskiego i Karviny. Oprócz tego informacje o imprezie ukazały się w lokalnych mediach i na stronach www Wodzisławia Śl. i Karviny.

Działanie III (IV-V.2009) - Konkurs plastyczny dla szkół podstawowych na temat twórczości prezentowanych autorów.
„W prezencie dla…książki”.
W dniu 09.06.2009 r o godz. 10.30 w sali multimedialnej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śl.. odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie plastycznym pt. „W prezencie dla ...książki”. Projekt podsumowano otwarciem wystawy literatury czeskiej w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wodzisławiu Śląskim.