UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Limitowanie kadencji w samorządach - stanowisko ŚZGiP

Jednym z ostatnio przyjętych przez Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów stanowisk jest to ws. zamierzeń dot. ograniczenia liczby pełnionych kadencji w samorządzie lokalnym. Wodzisław Śląski jest jednym z miast członkowskich Związku.

Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w odniesieniu do pomysłu limitowania kadencji w samorządach zwrócił uwagę na szereg poważnych wad zapowiadanych zmian w ustawodawstwie oraz ich szkodliwość dla samorządności lokalnej w Polsce, prowadzącą w konsekwencji do jej osłabienia.

Wśród zaprezentowanych w stanowisku argumentów znalazł się m.in. ten, mówiący o bardzo dużych wątpliwościach w kontekście zgodności z Konstytucją RP pod kątem ograniczenia czynnego i biernego prawa wyborczego mieszkańców.

Treść całego stanowiska Zarządu ŚZGiP dostępna jest tutaj.

źródło: ŚZGiP