Liczba przedsiębiorstw w mieście przekroczyła 4 tys.

Przedsiębiorcy odgrywają ważną rolę w rozwoju Wodzisławia Śląskiego. Miasto włącza sektor przedsiębiorstw w różnego rodzaju inicjatywy, np. związane z poszerzaniem oferty edukacyjnej. Obecnie w mieście działa ponad 4000 przedsiębiorstw, najwięcej zajmujących się przemysłem, budownictwem, wytwarzaniem i zaopatrzeniem w media. W ostatnich latach liczba podmiotów gospodarczych w odniesieniu do liczby mieszkańców wzrosła. Poniżej raport dotyczący potencjału gospodarczego miasta.

W Polsce działalność gospodarczą można prowadzić w postaci różnych form prawnych. W 2017 r. w Wodzisławiu Śląskim istniało 4015 przedsiębiorstw (dane Głównego Urzędu Statystycznego). W mieście działa 2798 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Funkcjonuje z kolei 405 spółek handlowych, 44 spółek z udziałem kapitału zagranicznego, 13 spółdzielni i 755 przedsiębiorstw innych form prawnych.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) zarejestrowanych jest aż 812 wodzisławskich przedsiębiorstw zajmujących się przemysłem, budownictwem, wytwarzaniem i zaopatrzeniem w media. 1287 firm prowadzi działalność zw. z handlem i transportem, 392 z usługami dla biznesu. Hotele i restauracje to aż 137 organizacji. Liczba innego rodzaju przedsiębiorstw to 1387.

3790 – to liczba wodzisławskich mikroprzedsiębiorstw (dane GUS za 2015 r.). W Wodzisławiu Śląskim działa 184 małych firm, 38 średnich i 3 duże przedsiębiorstwa.

Na podstawie danych GUS można stwierdzić, że w ostatnich latach liczba podmiotów gospodarczych w odniesieniu do liczby mieszkańców miasta zwiększyła się. Liczba podmiotów na 10 tys. mieszkańców w 2009 r. wynosiła 775, natomiast w 2016 r. była równa 837.

Pracuje blisko 11 tys. wodzisławian (dane GUS za 2016 r.). Ludność w wieku produkcyjnym to ponad 29 tys. mieszkańców, w tym przeszło 14 tys. kobiet. W Powiatowym Urzędzie Pracy w 2017 r. zarejestrowanych było 938 osób, w tym 566 kobiet, 118 osób do 25. roku życia i 269 osób powyżej 50. roku życia.

źródło: Gazeta Wodzisławska