UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Lepsza komunikacja na nowy rok

28 grudnia prezydent miasta Mieczysław Kieca oraz starosta powiatu wodzisławskiego Ireneusz Serwotka podpisali list intencyjny mający na celu poprawę komunikacji autobusowej w mieście i powiecie.

 

Podpisany dziś dokument zakłada przede wszystkim zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego m.in. poprzez integrację taryfowo-biletową i dostępności komunikacji publicznej i mobilności mieszkańców. Cel ma zostać zrealizowany poprzez wzajemne honorowanie biletów okresowych komunikacji miejskiej i komunikacji powiatowej. Zgodnie z wypracowanym przez miasto i powiat porozumieniem, bilet komunikacji miejskiej będzie honorowany w komunikacji powiatowej w I strefie taryfowej w granicach administracyjnych Wodzisławia Śląskiego. Natomiast bilet komunikacji powiatowej, obowiązujący na I strefę taryfową, będzie honorowany w komunikacji organizowanej przez miasto w jego granicach.

Porozumienie będzie obowiązywało już od 1 stycznia 2017 roku.

- To kolejne rozwiązanie, które możemy wprowadzić jako organizatorzy własnej miejskiej komunikacji. Możemy podejmować wszelkie próby rozwikłania pojawiających się problemów komunikacyjnych. Dzięki partnerskiej współpracy Wodzisławia Śląskiego i powiatu wodzisławskiego, szybko reagujemy na pojawiające się doniesienia z biura Międzygminnego Związku Komunikacji o wykluczeniu wodzisławian z możliwości zakupu biletów okresowych. Nie mamy pewności, czy MZK wypełni swoje zapowiedzi, jesteśmy jednak na nie przygotowani. Wspólnie z wodzisławskim Starostwem Powiatowym mamy dla mieszkańców konkretną ofertę – mówi Mieczysław Kieca.