UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Lekcje polskiego dla Ukraińców / Уроки польської мови для українців

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim zaprasza dorosłych uchodźców z Ukrainy na kurs języka polskiego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Zapisy na kurs przyjmowane są od 7 marca 2022 roku.

Zapisy

Zapisy na kurs przyjmowane są w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu
Śląskim lub w Branżowej Szkole I Stopnia w Radlinie poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej i odesłanie drogą mailową do jednego ze wskazanych adresów (sekretariat@podn.wodzislaw.pl, radlin.zsp@gmail.com), telefonicznie (32 72 93 242, 32 45 58 304) lub osobiście. Kurs rozpocznie się 24 marca 2022 roku o godz. 15.00 w Branżowej Szkole I Stopnia w Radlinie (ul. Władysława Orkana 23).

Karta zgłoszeniowa [otwiera się w nowym oknie]

Районный центр повышения квалификации учителей в Водзиславе Силезском приглашает взрослых беженцев из Украины на курсы польского языка (два часа в неделю - базовое общение). Запись на курсы принимается с 7 марта 2022 rода в Районном центре повышения квалификации учителей в Водзиславе Силезском или в Профессиональной школе первой степени в Радлине путем заполнения формы заявки и отправки ее по электронной почте на один из указанных адресов (sekretariat@podn.wodzislaw.pl, radlin.zsp@gmail.com). Есть возможность регистрироваться по телефону (32 72 93 242, 32 45 58 304) или лично. Подробная информация вместе с формой заявки во вложении. Курсы начнутся 24 марта 2022 года в 15.00. Встреча в здании Профессиональной школы первой степени в Радлине по адресу: улица Владислава Оркана, 23.

Форма заявки [відкривається в новому вікні]

 

 

 

źródło: Starostwo Powiatowe