Kurs Animatora Systemu Edukacja przez Ruch

12 i 13 czerwca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 miały miejsce zajęcia dla wodzisławskich nauczycieli, które podsumowały i zakończyły trwający ponad rok kurs animatora Systemu Edukacji przez Ruch. Kurs prowadzony był przez autorkę systemu Dorotę Dziamską.

Kurs obejmował 50 godzin zajęć dydaktycznych zapoznających nauczycieli z podstawami Systemu Edukacja przez Ruch oraz praktyką jego stosowania w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej. Absolwentki kursu włączają do warsztatu pracy wybrane przez siebie techniki Systemu EPR zgodnie z zasadami dydaktycznymi oraz wykorzystują poznane elementy systemu do pracy diagnostycznej.

Kurs był nie tylko nauką, ale i świetną zabawą, a poznaną wiedzę nauczycielki już wykorzystują na zajęciach z dziećmi w przedszkolach i klasach I- III.

Na podsumowujących zajęciach gościł w ZSP2 Naczelnik Wydziału Edukacji pan Grzegorz Hajduczek oraz dyrektorzy wodzisławskich szkół.