Kreatywność

Uczniowie wodzisławskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów systematycznie rozwijają swą kreatywność, która jest jednym z priorytetów „Strategii Rozwoju Oświaty Miasta Wodzisław Śląski na lata 2015-2020”. Wodzisław Śląski jest drugim miastem w Polsce, po Wrocławiu, które postawiło na naukę kreatywności, wpisując ją jako jeden z priorytetów w nową Strategię Rozwoju Oświaty i realizując w tym zakresie kolejne programy.

 

W 2015 roku w ramach programu „Kraina kreatywności, kraina przedsiębiorczości – nowe spojrzenie na edukację” odbywały się szkolenia dla nauczycieli wodzisławskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. Jesienią 2015 roku miał miejsce I Wodzisławski Festiwal Kreatywności, podczas którego każda drużyna miała zaprezentować zgłoszone zadanie drużynowe oraz wykonać dwa nowe zadania bezpośrednio podczas trwania imprezy. Całość podzielona była na część przedszkolną, w której brało udział 12 drużyn oraz część szkolną, w której zaprezentowało się 16 zespołów. Drużyny, które zdobyły najwięcej punktów (z Publicznego Przedszkola nr 4, Gimnazjum nr 1, Szkoły Podstawowej nr 4 i Szkoły Podstawowej nr 8), reprezentowały Wodzisław na XI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności Destination Imagination we Wrocławiu w kwietniu 2016 roku. Drużyna z Gimnazjum nr 1 zajęła na olimpiadzie II miejsce, czym wywalczyła sobie prawo reprezentowania Polski i Miasta Wodzisław na Azjatyckiej Olimpiadzie Kreatywności 2016 w Pekinie. Program „Kraina kreatywności, kraina przedsiębiorczości – nowe spojrzenie na edukację” realizowany był we współpracy z Izbą Gospodarczą w Wodzisławiu. Przedsiębiorcy wsparli także placówki oświatowe, ofiarowując mikroskopy cyfrowe, stacje pogodowe, zestawy lup, zestawy do nauki gry w szachy oraz zestawy do zajęć z kreatywności i robotyki.

Kolejnym programem rozwijającym kreatywność w wodzisławskich placówkach oświatowych jest półroczny kurs doskonalący „Liderzy kreatywnej edukacji”, w którym brało udział 56 nauczycieli przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych. Kurs jest I etapem projektu "Kreatywna Edukacja – twórcze rozwiązywanie problemów w szkołach i przedszkolach Wodzisławia Śląskiego". Liderem projektu "Kreatywna Edukacja..." jest Akademia Twórczego Nauczyciela – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, partnerem krajowym - Fundacja Wspierania i Rozwoju Kreatywności, a partnerem ponadnarodowym- Destination Imagination Inc. w USA. Efektem kursu jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć rozwijających kreatywność wśród najmłodszych oraz 28 innowacji zgłoszonych do Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Dzięki wykorzystaniu metod twórczego nauczania na lekcjach oraz zajęciom kreatywności, które odbywają się w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach w Wodzisławiu Śląskim, uczniowie rozwijają w sobie umiejętność twórczego myślenia poza schematami, rozwiązywania problemów, działania w grupie, skutecznej komunikacji i zarządzania czasem.

Sukces uczniów z Wodzisławia Śląskiego na XII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności

Młodzi Wodzisławianie na Azjatyckiej Olimpiadzie Kreatywności w Pekinie

Kreatywność - Projekt Twórcza Edukacja dla szkół Wodzisławia Śląskiego

Film z projektu "Kreatywny rodzic - kreatywne dziecko!"

Kreatywny rodzic - kreatywne dziecko!

O kole kreatywnie

Kreatywna drużyna liczy na wsparcie

Kreatywność jest ważna