Krajobrazy pogranicza

Krajobrazy pogranicza to nazwa projektu, który skierowany był do pasjonatów fotografii po obu stronach polsko-czeskiej granicy.

Tytuł projektu: „Krajobrazy pogranicza”
Całkowita wartość projektu (PLN):
13065,14
Kwota dofinansowania (PLN): 9798,86 z EFRR i 1306,51 z budżetu państwa
Program: Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Czechy – Polska
Priorytet: 2 Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza
Działanie: 2.2 Wspieranie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty)
Okres realizacji: 1.07.2006 – 31.12.2006

Opis projektu: W lipcu 2006 roku Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego rozpoczął realizację projektu „Krajobrazy pogranicza”, w ramach którego przeprowadzono konkurs fotograficzny dla fotografików nieprofesjonalnych, wydano publikację pokonkursową w formie broszury oraz dwunastostronicowy kalendarz z najlepszymi pracami. W Polsce i Czechach organizowane są wystawy pokonkursowe, na których prezentowane są wszystkie zakwalifikowane do konkursu prace.

W miesiącach lipcu i sierpniu opracowano regulamin konkursu, powiadomiono potencjalnych zainteresowanych po obu stronach granicy, ogłoszenia zamieszczono w mediach i na miejskich stronach internetowych Wodzisławia Śl. i Karviny. Regulamin konkursu dostarczono również poprzez Wydziały Edukacji do polskich i czeskich szkół.

 We wrześniu i październiku prowadzono dalszą promocję konkursu w mediach (ogłoszenia w prasie lokalnej), sam konkurs przeprowadzono i rozstrzygnięto dnia 17 października 2006 r. W konkursie udział wzięło 15 uczestników z Polski i Czech, którzy nadesłali 94 prace. Wcześniej dokonano zakupów stosownego wyposażenia: antyram, sztalug, paspartu itp. Zakupiono również nagrody dla zwycięzców konkursu oraz upominki dla uczestników.

 26 października wręczono nagrody zwycięzcom konkursu i uroczyście otwarto pierwszą wystawę pokonkursową w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wodzisławiu Śl. Kolejne wystawy zostały zaplanowane w Bibliotece Miejskiej w Karvinie, galerii Art Wladislavia w Wodzisławiu Śl. oraz Szkole Polskiej w Karvinie. Dla celów wystaw wydrukowano okolicznościowe plakaty i dwujęzyczny folder, w którym zamieszczona była relacja z imprezy oraz reprodukcje wybranych prac.

 W grudniu przygotowano i wydrukowano dwunastostronicowy dwujęzyczny kolorowy kalendarz w ilości 1000 egzemplarzy, w którym zaprezentowane są najlepsze i najciekawsze prace nadesłane na konkurs. Cały nakład kalendarza rozprowadzono w Polsce i Czechach.

Rola czeskiego partnera polegała na rozpropagowaniu informacji o konkursie w Czechach, zachęceniu czeskich uczestników do wzięcia udziału w konkursie. Przedstawiciele Domu Kultury i Biblioteki Karvinie brali udział w obradach jury konkursu. Strona czeska była również odpowiedzialna za dystrybucję kalendarza po stronie czeskiej oraz jest odpowiedzialna za organizacje wystaw po stronie czeskiej (dwie już się odbyły, kolejna zaplanowana jest w dzielnicy Ostrawy - Krasnym Polu), przy okazji których rozprowadzane było wydawnictwo pokonkursowe zawierające informacje o imprezie i zwycięzcach konkursu, jak również ilustracje przedstawiające wybrane - najlepsze fotografie konkursowe.