UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Krajobrazy pogranicza

Polsko-czeska przyjaźń nie do ugaszenia... Mimo że jednostki czeskiej i polskiej straży pożarnej, uczestniczące w tym projekcie, ćwiczyli między innymi właśnie gaszenie pożarów. Co jeszcze? Tego dowiecie się z opisu projektu.

Tytuł projektu: „Krajobrazy pogranicza”
Całkowita wartość projektu:
2712,98 EUR
Kwota dofinansowania: 2306,03 EUR
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013
Priorytet: 3 Wspieranie współpracy społeczności lokalnych
Działanie: 3.3 Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia
Okres realizacji: 01.01.2009 – 31.10.2009

Opis projektu: W projekcie była realizowana tematyka dotycząca działań ratowniczo-gasniczych pomiędzy SDH Krasne Pole, a OSP Zawada. Wspólna wymiana doświadczeń z zakresu ratownictwa była dokonana poprzez konferencję szkoleniową na temat „Pierwsza pomoc”. Wzajemna wymiana doświadczeń obejmowała również szkolenie praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Kolejnym elementem były ćwiczenia praktyczne „Na ratunek szkole” zorganizowane na obiekcie szkoły podstawowej w Zawadzie, w których uczestniczyły jednostki polskie i czeskie.

W projekcie przewidziano również aspekt historyczny poprzez biesiadę z okazji jubileuszu 75-lecia OSP Zawada oraz wydanie gadżetów pamiątkowych promujących projekt oraz jednostki SDH Krasne Pole oraz OSP Zawada. Zorganizowano również ćwiczenia na magazynie paliw w Zawadzie z udziałem zakupionego w projekcie sprzętu.

Działanie I (30.05.2009) – Wspólne szkolenie NA RATUNEK SZKOLE z udziałem czeskich i polskich jednostek. Spotkanie biesiadne z okazji 75 – lecia OSP Wodzisław Śląski- Zawada. Strażacy wymienili doświadczenia we wspólnym działaniu, spotkanie było również okazją do pogłębienia wzajemnych więzi. Udział wzięło 132 Polaków i 40 Czechów.

Działanie II ( 26.07.2009) - Ćwiczenia na magazynie paliw z udziałem strażaków czeskich i polskich. Ćwiczenia polegały na zaprezentowaniu sprzętu i technik gaszenia pożarów. Wykorzystano zakupiony w ramach projektu sprzęt tj. środek pianotwórczy, ubranie zbliżeniowe i prądownica – do podawania środka gaśniczego. Po ćwiczeniach odbyło się spotkanie, na którym omówiono szkolenie. Spotkanie było okazją do pogłębienia wzajemnych relacji oraz wymiany doświadczeń. Udział wzięło 53 Polaków i 22 Czechów.

 Działanie III ( 3.10.2009) - Szkolenie teoretyczno – praktyczne na dotychczas zakupionym sprzęcie oraz wspólne spotkanie strażaków z Polski i Czech. Szkolenie polegało na omówieniu zakupionego sprzętu. Dokonano również podsumowania współpracy w ramach projektu. Po szkoleniu odbyło się spotkanie, które stało się okazją do pogłębienia relacji. Udział wzięło 106 Polaków i 40 Czechów.