Krajobraz za szkołą

Dbałość o środowisko nie zna granic. Tak samo, jak nie zna granic niszczenie naszego ekosystemu. Nad tymi zagadnieniami pochylili się uczestnicy projektu "Krajobraz za szkołą". Zakładał on badanie zmian, jakie następowały w czasie, prowadząc do obecnej sytuacji środowiska i krajobrazu na obszarze województwa śląskiego, a także prace przy jego ratowaniu

Tytuł projektu: Krajobraz za szkołą
Całkowita wartość projektu (PLN): 29 400
Kwota dofinansowania (PLN):  24 990
Program: INTERREG III A
Okres realizacji: maj 2006r. – maj 2007r.

Opis projektu: Projekt miał na celu opisanie przez młodzież sytuacji naszego regionu w trzech płaszczyznach: ekologicznej, związanej z zachowaniem dziedzictwa narodowego oraz krajobrazowej. Projekt zakładał badanie zmian, jakie następowały w czasie, prowadząc do obecnej sytuacji środowiska i krajobrazu na obszarze województwa śląskiego, a także prace przy jego ratowaniu (np. poprzez ochronę kasztanowców, które na skutek zanieczyszczeń ulegają zniszczeniu w całej Europie). Prace nad badaniem stanu regionu były dokumentowane przy pomocy nowoczesnego sprzętu elektronicznego. Wymiana uczniów, wzajemne poznanie się i praca nad wspólnym projektem wydaja się mieć duży wpływ na kształtowanie relacji między Polakami a Czechami.

I ETAP – 19.05.2006r. Stary Jicin
(12 uczestników) – pierwsze spotkanie strony czeskiej i polskiej
- nawiązanie partnerskich stosunków pomiędzy realizatorami projektu
- dopracowanie spraw organizacyjnych
- stworzenie grup roboczych
- ustalenie wspólnego zakresu działań
II ETAP – okres od 20.05.2006 do 8.06.2006 r.
spotkanie 7–8.06.2006r. Wodzisław Śl. (55 uczestników) – wizyta grupy czeskiej i żorskiej
- wyszukiwanie zdjęć obrazujących wygląd własnego regionu sprzed lat
- przeprowadzanie wywiadów dot. historii miasta
- wyszukiwanie informacji nt. obiektów przedstawionych na zdjęciach
- spotkania ze znanymi postaciami regionu
- przedstawienie założeń projektu (prezentacje multimedialne)
- wspólne szkolenie w zakresie określania przemian ekologicznych i strukturalnych w kontekście założeń projektu (ilustracja zdjęciowa i filmowa)
- zajęcia warsztatowe w zakresie projektu (m.in. badanie stanu kasztanowców)
- zapoznanie z historią i kulturą miasta, analiza przemian rozwojowych regionu w ostatnim stuleciu
III ETAP – okres od 9.06.2006 do 27.10.2006 r.
spotkanie 26–27.10.2006r. Ustroń (51 uczestników) – spotkanie grup: wodzisławskiej, żorskiej i czeskiej
- dalsze wyszukiwanie zdjęć obrazujących wygląd własnego regionu sprzed lat
- ustalenie miejsc zobrazowanych na fotografiach archiwalnych
- wykonanie zdjęć tych miejsc przedstawiających stan obecny
- warsztaty dotyczące analizy porównawczej zmian krajobrazu w regionie na przestrzeni ostatnich stu lat (porównanie zdjęć archiwalnych i współczesnych oraz innych zebranych materiałów)
- ustalenie przyczyn zaistniałych zmian i wyciągnięcie wniosków odnośnie przeobrażającego się krajobrazu za szkołą
- opracowanie zebranych materiałów badawczych pod kątem wykorzystania w publikacji i prezentacji multimedialnej
- opracowanie zebranych materiałów badawczych w celu dalszego tworzenia strony internetowej
IV ETAP – okres od 28.10.2006r. do 26.01.2007r.
spotkanie 25–26.01.2007r. Stary Jicin (45 uczestników) – spotkanie realizatorów projektu w Czechach
- dopracowanie wszystkich elementów projektu (zajęcia warsztatowe)
- przygotowanie materiałów do wystawy
- ostateczne przygotowanie materiałów do publikacji
- ustalenie przebiegu podsumowania projektu, harmonogramu wystaw i ich organizacji
V ETAP – okres od 26.01.2007r. 23.03.2007r.
PODSUMOWANIE PROJEKTU – WYSTAWA WODZISŁAW ŚL. – 19.03.2007r.
PODSUMOWANIE PROJEKTU – WYSTAWA STARY JICIN – 23.03.2007r.
- wydanie publikacji zawierającej opis realizacji projektu, zdjęcia i komentarze młodzieży
- zaplanowanie dalszych działań i współpracy odnośnie rozpropagowania efektów programu po obu stronach granicy
- wstępne zaplanowanie form dalszych kontaktów i sposobów wzajemnego zainteresowania uczniów regionem partnerskim

Galeria