UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Krajobraz wypoczynku i rekreacji

Wspólne wędrówki, poznawanie ciekawych miejsc w swoich okolicach, wymiana doświadczeń turystycznych - to wszystko wchodziło w skład projektu "Krajobraz wypoczynku i rekreacji", którego podstawowym celem było zacieśnianie współpracy mieszkańców pogranicza, pogłębianie i nawiązywanie przyjacielskich więzi, organizowanie spotkań turystycznych.

Tytuł projektu: Krajobraz wypoczynku i rekreacji
Całkowita wartość projektu (PLN): 54 196,74
Kwota dofinansowania (PLN): 44 498,35
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013
Okres realizacji: październik 2011r. – wrzesień 2012r.

Opis projektu: Celem projektu było zacieśnianie współpracy mieszkańców pogranicza, pogłębianie i nawiązywanie przyjacielskich więzi, organizowanie spotkań turystycznych. Poszerzaliśmy współpracę z wieloletnim partnerem czeskim szkołą w Starym Jicinie o wspólne działania w zakresie turystyki, naszym społecznościom wypoczynku i rekreacji. Wspólnie opracowaliśmy, zrealizowaliśmy i przedstawiliśmy naszym społecznościom zagadnienia dotyczące:
1. Wspólnego poznawania regionu w grupach mieszanych (polsko-czeskich)
2. Promowania turystyki pieszej i rowerowej
3. Promowania zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego
4. Wiedzy na temat przepisów ruchu drogowego obowiązującego w obu krajach- przygotowanie do uzyskania karty rowerowej
5. Opracowanie w grupach mieszanych ciekawych tras turystycznych w obu regionach
6. Wspólnego opracowania i przeprowadzenia egzaminu karty rowerowej

I KROK – Spotkanie inauguracyjne zrealizowano w dniu 18.10.2011r.,
- Jednodniowe spotkanie grupy czeskiej i polskiej w Wodzisławiu Śląskim poświęcone inauguracji projektu przeprowadzeniu „Rajdu gwiaździstego”.
Opis działania:
- uroczysta inauguracja projektu w obecności zaproszonych gości
- podział uczestników na 4 grupy mieszane polsko - czeskie
- poznanie w grupach turystycznych i historycznych atrakcji ziemi wodzisławskiej
- zakończenie imprezy spotkanie wszystkich na poczęstunku przy grillu.

II KROK –25.01.2012r – jednodniowe spotkanie grupy czeskiej i polskiej w Wodzisławiu Śl.
Opis działania:
- uczestnicy przygotowywali się do uzyskania karty rowerowej poprzez: ćwiczenia praktyczne na rowerowym torze przeszkód, obejrzeli pokaz multimedialny dotyczący zasad i przepisów ruchu drogowego, zapoznali się z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
- rozwiązywali testy na komputerach
- wspólnie przygotowywali się do egzaminu na kartę rowerową w formie warsztatów, poszerzających zakres wiedzy przewidziany podstawą programową dla II i III etapu kształcenia.

III KROK – 10.05.2012r. – jednodniowy rajd rowerowy.
Opis działania:
- rajd odbył się przygranicznymi ścieżkami rowerowymi na terenie gminy Godów i Petrowice: trasą Godów – Gołkowice - Skrbeńsko – Petrowice – Zawada – Godów – Podbucze – Krostoszowice – Wodzisław Śl.

IV KROK – 20 – 21.09.2012 – dwudniowy wyjazd integracyjny w góry.
Opis działania:
- rajd pieszy w grupach mieszanych szlakami Beskidu Śląskiego
- przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej ciekawych do zwiedzenia miejsc własnych regionów
- wręczenie materiałów podsumowujących projekt – publikacja, prezentacja multimedialna
- podsumowanie i prezentacja efektów projektów w postaci wystawy fotograficznej.

 

Galeria