UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Krajobraz sportu

W dobie umiłowania internetu i przeróżnych gier komputerowych coraz mniej dzieci zajmuje się aktywnością fizyczną. Dlatego też realizowany był program "Krajobraz Sportu". Miał on na celu zachęcanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w rozwoju fizycznym.

Tytuł projektu: Krajobraz sportu realizowany
Całkowita wartość projektu (PLN): 50 765,34
Kwota dofinansowania (PLN): 47915,57
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013
Okres realizacji: czerwiec 2010r. – maj 2011r.

Opis projektu: Założeniem było zachęcanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w rozwoju fizycznym, jako alternatywie biernego spędzania czasu wolnego. W myśl dewizy „lepiej zapobiegać niż leczyć” chcieliśmy zapobiegać wadom postawy, zwiększać motywację do dbałości o własne zdrowie i ciało. Jednym z celów była integracja dzieci i młodzieży z różnych środowisk i kształcenie u nich umiejętności dostrzegania zagrożeń nałogami. Celem było także przekazanie wiedzy na temat sposobów przeciwstawiania się patologicznym zachowaniom innych, wzmocnienie postaw asertywnych wobec współczesnych zagrożeń, kształcenie umiejętności rywalizacji sportowej zgodnie z zasadą „fair-play” i umiejętność dbania o bezpieczeństwo własne i innych. W trakcie realizacji projektu poznaliśmy różne metody i formy organizacji zawodów w obydwu krajach, no i oczywiście doskonaliliśmy umiejętności sportowe i organizacyjne. Realizując takie jak ten projekty można uczyć równocześnie szacunku dla sportowców niezależnie od narodowości, a także zaprezentować osiągnięcia sportowe. 

I KROK – spotkanie inauguracyjne zaplanowano na dzień 20.05.2010r., jednak ze względu na sytuacje powodziową otwarcie programu nastąpiło 8.06.2010.
- Jednodniowe spotkanie grupy czeskiej i polskiej w Wodzisławiu Śląskim poświęcone inauguracji projektu i zawodom sportowym. Liczba uczestników 99 w tym 48 Czechów (45 uczniów i 3 opiekunów), 51 Polaków (45 uczniów i 6 opiekunów) i 10 zaproszonych gości.
Działania przygotowawcze oraz logistyczne:
- przygotowanie materiałów promujących projekt (tablic, flag UE, polskiej i czeskiej)
- wykonanie scenografii w auli
- przygotowanie scenariusza uroczystości
- przygotowanie programu inauguracyjnego w tym artystycznego
- przygotowanie stadionu lekkoatletycznego do zawodów
- opracowanie harmonogramu zawodów
- przygotowanie list startowych
- przygotowanie list uczestników
- zabezpieczenie sprzętu sportowego potrzebnego do przeprowadzenia konkurencji
- zakup nagród rzeczowych i dyplomów
- przygotowanie sprzętu nagłaśniającego
- przygotowanie transparentów promujących zdrowy styl życia
- przygotowanie zaproszeń
- wynajęcie firmy cateringowej i przygotowanie poczęstunku
Opis działania:
- uroczysta inauguracja projektu w obecności zaproszonych gości
- otwarcie zawodów na obiekcie sportowym ZST w Wodzisławiu Śląskim
- rywalizacja sportowa z dyscyplin LA: rzut piłeczką palantową, skoki dodawane, przeciąganie liny, bieg na 60m grupa 9-12 lat, bieg na 100m grupa 13-16 lat oraz mecze piłki nożnej w grupach mieszanych (Polacy i Czesi, chłopcy i dziewczyny)
- na zakończenie imprezy najbardziej zaangażowani uczniowie zostali wyróżnieni nagrodami, w postaci sprzętu sportowego i dyplomów (48 nagród rzeczowych)
Działania przygotowały osoby z naszych placówek, sędziowali nauczyciele wychowania fizycznego, do wyżywienia wynajęto firmę cateringową.

II KROK – 12 – 13.01.2011r – dwudniowe spotkanie grupy czeskiej i polskiej w Istebnej i Zwardoniu. Liczba uczestników 58 w tym 28 Czechów (23 uczniów i 5 opiekunów), 30 Polaków (25 uczniów i 5 opiekunów).
Działania przygotowawcze oraz logistyczne:
- przygotowanie materiałów promujących projekt (tablic, flag UE, polskiej i czeskiej)
- wynajęcie środka transportu
- zatrudnienie instruktora narciarstwa
- opracowanie harmonogramu zawodów
- przygotowanie list startowych
- przygotowanie list uczestników
- zabezpieczenie sprzętu sportowego potrzebnego do przeprowadzenia konkurencji
- zakup nagród rzeczowych i dyplomów
- przygotowanie sprzętu nagłaśniającego na dyskotekę uczniowską
- przygotowanie transparentów promujących zdrowy styl życia
- zabezpieczenie zakwaterowania i wyżywienia
Opis działania:
- wyjazd na narty w celu nauki i doskonalenia techniki jazdy na nartach, prowadzonej przez wykwalifikowanego instruktora oraz nabycia umiejętności organizacji i prowadzenia zawodów w narciarstwie zjazdowym
- przeprowadzenie zawodów w narciarstwie alpejskim
- rozdanie nagród dla najlepszych zawodników (14 nagród rzeczowych)
- przedstawienie przez uczniów podczas spotkania lokalnych i szkolnych sukcesów sportowych
- wymiana doświadczeń na temat roli sportu w profilaktyce zdrowotnej i w przeciwdziałaniu uzależnieniom
- wykonanie końcowej prezentacji multimedialnej
- integracja grupy podczas wspólnych spotkań (kulig, ognisko, rozgrywki sportowe, wspólne wyjście na basen, dyskoteka)
Działania przygotowały osoby z naszych placówek oraz instruktor narciarstwa, sędziowali nauczyciele wychowania fizycznego. Zakwaterowanie i wyżywienie organizowany był przez Dom Wypoczynkowy „Zwardoń”.

III KROK – 17.03.2011r. – uroczyste zakończenie projektu w Zespole Szkół nr 2 w Wodzisławiu Śląskim w obecności zaproszonych gości. Liczba uczestników 98 w tym 48 Czechów (42 uczniów i 6 opiekunów), 50 Polaków (45 uczniów i 5 opiekunów) oraz 5 zaproszonych gości.
Produkt działania:
publikacja dotycząca projektu – nakład 200 szt., kalendarze promocyjne – 100 szt., prezentacja multimedialna – 50 szt.
Działania przygotowawcze oraz logistyczne:
- przygotowanie materiałów promujących projekt (tablic, flag UE, polskiej i czeskiej)
- wykonanie scenografii
- zlecenie druku publikacji i kalendarzy promocyjnych
- przygotowanie prezentacji multimedialnej ( 50 szt.)
- przygotowanie części artystycznej spotkania
- przygotowanie wystawy dotyczącej projektu
- opracowanie harmonogramu uroczystości
- przygotowanie zaproszeń
- przygotowanie list uczestników
- przygotowanie sprzętu nagłaśniającego
- przygotowanie transparentów promujących zdrowy styl życia
- wynajęcie firmy cateringowej oraz przygotowanie poczęstunku
Opis działania:
- występy polskiej grupy tanecznej, grup wokalno-instrumentalnych, szkolnego kabaretu
- wręczenie materiałów podsumowujących projekt
- podsumowanie i prezentacja efektów projektów w postaci wystawy plastycznej
Działania przygotowały osoby z naszych placówek, do wyżywienia wynajęto firmę cateringową.

Galeria