UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Krajobraz kultury

Mieszkańców strefy przygranicznej bardzo wiele łączy. Jednak nawet na co dzień nie zdajemy sobie z tego sprawy. Okazje ku temu, aby zobaczyć co nas łączy, a co dzieli, mieli uczestnicy projektu "Krajobraz kultury".

Tytuł projektu: Krajobraz kultury
Całkowita wartość projektu (PLN): 44 730,40
Kwota dofinansowania (PLN): 36 383,52
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013
Okres realizacji:  wrzesień 2008r. – czerwiec 2009r.

Opis projektu:  Poznanie kultury regionalnej partnera i jej przemian przez stulecia, historycznych losów ludzi naszych regionów w kontekście życia codziennego. Celem projektu jest nawiązanie stałych przyjaźni pomiędzy uczniami, ich rodzicami, nauczycielami zamieszkującymi strefę przygraniczną. Likwidacja bariery językowej, historycznej, obyczajowej itp. to jest to, co najważniejsze w naszej długiej współpracy. Mamy nadzieję, iż realizacja tego programu i jemu podobnych przyczyni się do zwiększenia wzajemnego zaufania i przełoży się na współpracę gospodarczą, biznesową, kulturową i społeczną. W naszym założeniu projekt ten jest jednym z wielu działań, które umożliwią lepsze poznanie sąsiadów za „miedzy”, i przyczyni się do zniesienia barier, niesprawiedliwych stereotypów, jakie narosły podczas tej niezawinionej przez nas izolacji.

I KROK – 29.08.2008 – spotkanie wstępne robocze polsko-czeskiej grupy realizatorów projektu w Starym Jicinie (bez uczniów) w celu:
- praktycznego przygotowania całości realizacji projektu
- ustalenie harmonogramu spotkań i zakresu wspólnych działań.

II KROK – 18.11.2008 – jednodniowe spotkanie grupy czeskiej i polskiej w Wodzisławiu Śl. Liczba uczestników: 46 w tym: 17 Czechów (15 dzieci i 2 opiekunów), 25 Polaków (23 uczniów i 2 opiekunów) i 4 zaproszonych gości.
Opis działania:
- uroczysta inauguracja projektu w obecności zaproszonych gości
- ustalenie szczegółowego zakresu zadań przypadających w okresie pomiędzy spotkaniami
- opracowanie sposobu bieżącej wymiany informacji medialnej przez Internet
- stworzenie grup roboczych
- przedstawienie przez uczestników programu historii regionów, postaci zasłużonych dla regionu, zaprezentowanie tradycji i lokalnych obrzędów
- prezentacja i nauka pieśni regionalnych
Działania przygotowały osoby z naszych placówek, do wyżywienia wynajęto firmę cateringową.

III KROK – od 19.11.08r. do 11.01.09r. okres gromadzenia informacji i materiałów, realizowany po stronie czeskiej i polskiej. Liczba uczestników zaangażowanych pośrednio i bezpośrednio: 480 w tym: 123 Czechów (118 uczniów i 5 opiekunów) i 357 Polaków (359 uczniów i 8 opiekunów) Miejsce realizacji: Wodzisław Śląski i Stary Jicin
Opis działania:
- praca grupy czeskiej i polskiej nad ustalonymi w listopadzie zadaniami
- wymiana informacji przez Internet związana z wzajemną pomocą w realizacji zadań
- zaangażowanie społeczności szkolnej (po stronie czeskiej i polskiej) w zadania związane z realizacją projektu: wyszukiwanie informacji na temat historii regionów, osób zasłużonych dla regionu, przygotowanie materiałów do wydania publikacji, opracowanie wzorów znaczka promocyjnego oraz modelu medalu i statuetki, przygotowanie strojów, wyszukiwanie przepisów kulinarnych.
Działania prowadziły osoby z naszych placówek.

IV KROK – 12.01.09r. jednodniowe spotkanie w Starym Jicinie.
Liczba uczestników: 59 w tym: 30 Czechów (26 uczniów i 4 opiekunów) i 29 Polaków (25 uczniów i 4 opiekunów)
Opis działania:
- przedstawienie dotychczasowych osiągnięć obu grup
- przygotowanie aranżacji legend, wspólna praca nad wizją realizacji przedstawień teatralnych, wybór najlepszych z proponowanych rozwiązań do zastosowania w czasie warsztatów teatralnych
- wspólne przygotowanie w kuchni szkolnej potraw regionalnych
Działania prowadziły osoby z naszych placówek.

V KROK – 18.03.09r. – 20.03.09r. trzydniowy pobyt w Ustroniu.
Liczba uczestników: 55 w tym: 27 Czechów (25 uczniów i 2 opiekunów) i 28 Polaków (25 uczniów i 3 opiekunów)
Opis działania:
- dopracowanie wszystkich zadań
- próba wspólnych przedstawień teatralnych
- prezentacja przygotowanych strojów
- przygotowanie i degustacja potraw regionalnych, wymiana przepisów kulinarnych
- próby tańców regionalnych
- integracja grupy podczas wspólnych spotkań (dyskoteka, ognisko, rozgrywki sportowe) i wyjść np. do Leśnego Parku Niespodzianek
Działania prowadziły osoby z naszych placówek natomiast pobyt i wyżywienie organizowane były przez Dom Wczasowy „Gwarek”.

VI KROK – 28.04.09r. – 30.04.09r. trzydniowy pobyt w Trojanowicach (Czechy)
Liczba uczestników: 56 w tym: 28 Czechów (25 uczniów i 3 opiekunów) i 28 Polaków (25 uczniów i 3 opiekunów)
Produkt działania: podręczny słownik polsko-czeski
Opis działania:
- generalna próba wszystkich wspólnie realizowanych elementów projektu – praca w grupach mieszanych
- integracja grupy podczas wspólnych spacerów po okolicy Trojanowic, podczas zwiedzania Ostrawy oraz pobytu w ZOO w Ostrawie, wspólnych dyskotek i zabawa
- wspólna nauka podstawowych słówek w języku polskim i czeskim (opracowanie podręcznego słownika polsko-czeskiego załączonego do kroniki projektu)
- przygotowanie publikacji i prezentacji multimedialnej
Działania prowadziły osoby z naszych placówek, pobyt zagwarantowany był przez naszego czeskiego partnera.

VII KROK – 28.05.09 Wodzisław Śląski
Liczba uczestników: 68 w tym: 29 Czechów (26 uczniów i 3 opiekunów), 28 Polaków (25 uczniów i 3 opiekunów) i 11 zaproszonych gości.
Produkt działania: publikacja dot. projektu – nakład 500 szt., prezentacja multimedialna – 50 szt., medale - 20 szt., statuetki – 20 szt., znaczki – 300 szt.
Opis działania:
- podsumowanie podczas, którego uczniowie zaprezentowali swoje wspólne dokonania w zakresie: przedstawień teatralnych dotyczących legend, ubiorów, potraw, pieśni i tańców regionalnych
- wystawa dot. kolejnych etapów realizacji i dokonań projektu
- wydanie publikacji oraz przekazanie uczestnikom i zaproszonym gościom innych, wypracowanych materiałów promocyjnych (medale, znaczki, statuetki, prezentacje)
Działania przygotowały osoby z naszych placówek, do wyżywienia wynajęto firmę cateringową.

VIII KROK – 01.06.09r. Stary Jicin (Czechy)
Liczba uczestników: 53 w tym: 29 Czechów (26 uczniów i 3 opiekunów) i 24 Polaków (21 uczniów i 3 opiekunów)
Opis działania:
- podsumowanie podczas, którego uczniowie zaprezentowali swoje wspólne dokonania w zakresie: przedstawień teatralnych dotyczących legend, ubiorów, potraw, pieśni i tańców regionalnych
- wystawa dot. kolejnych etapów realizacji i dokonań projektu
- prezentacja multimedialna realizacji i dokonań projektu
- wydanie publikacji oraz przekazanie uczestnikom i zaproszonym gościom innych, wypracowanych materiałów promocyjnych (medale, znaczki, statuetki, prezentacje)
Działania prowadziły osoby z naszych placówek, poczęstunek zagwarantowany był przez naszego czeskiego partnera.

Galeria