Kontakt

Z kim powinni kontaktować się przedstawiciele organizacji pozarządowych, jeśli będą mieć jakieś pytania czy wątpliwości? Z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Wodzisławia Ślaskiego do spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego
ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Izabela Michałek

Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
ul. Bogumińska 4B
44-300 Wodzisław Śląski
II piętro, pokój 310
tel. 32 459 05 35
e-mail: pelnomocnik@wodzislaw-slaski.pl