Kontakt

Piękny budynek pałacu Dietrichsteinów mieścił w sobie Urząd Stanu Cywilnego. Od 1 października 2018 r. w związku z jego remontem, USC został przeniesiony do Urzędu Miasta. Poniżej przypominamy, gdzie można załatwić konkretne sprawy, w jakich godzinach i pod jakimi numerami telefonów można uzyskać informacje.

Urząd Stanu Cywilnego mieścił się w zabytkowym pałacu wzniesionym w latach 1743-1747 przez ówczesnego właściciela Wodzisławia – Guidobalda Józefa von Dietrichstein oraz jego małżonkę Marię Henckel von Donnersmarck; jest najstarszym w Polsce przykładem barokowej architektury klasycystycznej. Jego otoczenie stanowi Park Zamkowy. Urząd Stanu Cywilnego zajmował pierwsze piętro pałacu i składał się w części reprezentacyjnej z: sali ślubów, poczekalni, sali bankietowej i garderoby . W pięknych salach organizowane były nie tylko ceremonie ślubów ale także uroczystości związane z wręczeniem medalu „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” - ZŁOTE GODY, uroczystości o charakterze państwowym, konferencje naukowe, cykliczne koncerty i wiele innych.

W związku z remontem pałacu Dietrichsteinów, Urząd Stanu Cywilnego został przeniesiony do Urzędu Miasta przy ul. Bogumińskiej, do budynku 4b, na I piętro.

Na I piętrze znajdują się pomieszczenia biurowe dla poszczególnych stanowisk pracy urzędu:

 • rejestracja urodzeń (pokój 212 - 214)

 • rejestracja małżeństw (pokój 212 - 214)

 • rejestracja zgonów (pokój 211)

 • wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego (pokój 209 - 210)

Urząd Stanu Cywilnego obejmuje swym zakresem działania miasto Wodzisław Śl. oraz Gminę Marklowice.

Od października 1997 r. urząd korzysta z programu komputerowego do rejestracji stanu cywilnego firmy PTH „TECHNIKA” z Gliwic, a od 1 marca 2015 r. pracuje również w Systemie Rejestrów Państwowych „ŹRÓDŁO”.

Kontakt

Adres do korespondencji:

Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śląski

Numery telefonów:

 • 32 459 0630 - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,
 • 32 459 0631 - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
 • 32 459 0632 - Rejestracja Małżeństw,
 • 32 459 0633 - Rejestracja Zgonów,
 • 32 459 0634 - Rejestracja Urodzeń
 • 32 459 0635 - wydawanie odpisów aktów

email:  usc@wodzislaw-slaski.pl

Godziny pracy:

 • poniedziałek - środa 07.15 – 14.00
 • czwartek 07.15 – 16.00
 • piątek 07.15 – 12.00

Szczegółowe informacje na temat organizacji, kierownictwa oraz wewnętrznych komórek organizacyjnych USC znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wodzisławia Śląskiego w sekcji Urząd Stanu Cywilnego Wodzisław Śląski: http://gmwodzislawsl.peup.pl/ oraz na stronie Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego w zakładce Urząd -> Urząd Stanu Cywilnego:  http://wodzislaw-slaski.pl/urzad-stanu-cywilnego .