Konsultacje społeczne

W tym miejscu znajdziesz informacje o planowanych i przeprowadzonych konsultacjach społecznych projektów unijnych.

Konsultacje społeczne planowanego projektu
dot. montażu instalacji OZE na budynkach UM, PP15, PP6, SP28, ZSP1

 

Miasto Wodzisław Śląski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 4.1.2. Odnawialne źródła energii - RIT planuje zrealizować projekt Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego”.

Projekt zakłada montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w następujących budynkach:

ZSP 1 - 10,56 kWp

SP28 - 28,16 kWp

PP16 - 10,24 kWp

PP15 - 10,24 kWp

UM - 28,16 kWp

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza, w tym ograniczenie emisji CO2 oraz pyłu PM10 poprzez zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz obniżenie zapotrzebowania na energię w ww. budynkach.

Zarządzenie OZE

Formularz konsultacyjny OZE

Protokół z konsultacji

 

Konsultacje społeczne projektu pn. Eko Wodzisław - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Miasta Wodzisława Śląskiego

Miasto Wodzisław Śląski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT planuje zrealizować projekt ”Eko Wodzisław - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Miasta Wodzisława Śląskiego”.

Projekt zakłada: termomodernizację kamienic na Rynku, budynku mieszkalnego przy
ul. M. C. Skłodowskiej 5 oraz budynku OSP Kokoszyce, zgodnie z poniższym zakresem:

1. M. C. Skłodowskiej 5 - docieplenie ścian i stropów, wymiana stolarki okiennej; ogrzewanie gazowe;

2. Konstancji 2 - wykonanie instalacji c.o. i c.w.u., podłączenie do PEC-u, wymiana dachu, wymiana części stolarki okiennej, wymiana oświetlenia na energooszczędne LED;

3. Rynek 20 - wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. przygotowanie pomieszczenia pod węzeł cieplny, opłata przyłączeniowa, wymiana połaci dachowej, docieplenie elewacji od podwórka, wymiana części stolarki drzwiowej i okiennej, wymiana oświetlenia na energooszczędne LED;

4. Rynek 16,17/Sądowa 2 - wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. przygotowanie pomieszczenia pod węzeł cieplny, opłata przyłączeniowa, likwidacja istniejącej wełny mineralnej, docieplenie pokrycia dachowego, wymiana oświetlenia na energooszczędne LED;

5. Rynek 14 - docieplenie stropu poddasza, modernizacja c.o. i c.w.u. w budynku, podłączenie do PEC-u, wymiana oświetlenia na energooszczędne LED;

6. Rynek 13 - wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. przygotowanie pomieszczenia pod węzeł cieplny, opłata przyłączeniowa, wymiana oświetlenia na energooszczędne LED;

7. Rynek 29 - docieplenie elewacji, wymiana pokrycia dachowego z konstrukcja dachu, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana oświetlenia na energooszczędne LED;

8. OSP Kokoszyce – wymiana źródła ciepła na gazowe (realizacja tej części projektu miała miejsce w IV kw. 2019 r.), wymiana okien i docieplenie wieży – planowane na rok 2020;

Projekt przyczyni się do rozwiązania problemu kluczowego, za jaki uznano zbyt wysoką energochłonność i niezadowalający poziom wskaźników emisyjności budynków mieszkaniowych oraz użyteczności publicznej na terenie Wodzisławia Śląskiego. Kluczowe korzyści wynikające z realizacji projektu obejmują zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną w budynkach, co przełoży się na obniżenie kosztów utrzymania, a także znaczącą poprawę komfortu użytkowników.

Czytaj więcej

Zarządzenie

Formularz konsultacyjny

Protokół z konsultacji

PILNE!
W związku z aktualną sytuacją w kraju związaną z epidemią wirusa SARS-CoV-2 spotkania konsultacyjne z mieszkańcami planowane na 26.03.2020 r. zostają odwołane, a konsultacje projektu zostają przeniesione na inny termin - 20-30 kwietnia 2020 r.
 

Konsultacje społeczne planowanego projektu dot. wymiany opraw oświetleniowych

Miasto Wodzisław Śląski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Subregionu Zachodniego planuje zrealizować następujący projekt:

”Efektywne zarządzanie energią – wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego”.

Projekt zakłada: wymianę opraw sodowych na nowoczesne oprawy LED w ilości ok 300 sztuk wraz z częściową wymianą słupów i modernizacją 15 szafek oświetleniowych oraz sterowaniem zdalnym na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego

Projekt skierowany jest na poprawę efektywności energetycznej w Mieście m. in. poprzez wysokie wskaźniki oszczędności energii i redukcji CO₂.

Z dokumentacją można się zapoznać w Referacie Inwestycji Miejskich i Budownictwa pokój nr 301, budynek 4 A Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Wszelkie uwagi do projektu można zgłaszać do dnia 10.12.2019 r. osobiście w kancelarii Urzędu Miasta Wodzisław Śląski lub na adres e-mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl poprzez formularz konsultacyjny.

Czytaj więcej

Formularz konsultacyjny

Raport z przeprowadzonych konsultacji

 

Konsultacje społecznego planowanego projektu pn. "Eko Starówka - poprawa efektywności energetycznej komunalnej infrastruktury mieszkaniowej w Wodzisławiu Śląskim

Miasto Wodzisław Śląski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT planuje zrealizować następujący projekt: "Eko Starówka - poprawa efektywności energetycznej komunalnej infrastruktury mieszkaniowej w Wodzisławiu Śląskim".

Kompleksową termomodernizację obiektów mieszkaniowych (kamienic), w tym m. in.

 • podłączenie kamienic do sieci PEC,
 • wymianę pokrycia dachu wraz z jego ociepleniem,
 • wymiana ław kominowych,
 • remont kominów ponad dachem,
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • ocieplenie ścian budynków.

Projekt obejmuje budynki:

 • ul. Opolskiego 4,
 • ul. Kościelna 2/ Sadowa 4,
 • ul. Kościelna 4,
 • ul. Kościelna 8,
 • ul. Kościelna 10.

W związku z powyższym Spółka ...Domaro zaprasza na konstultacje społeczne planowanego projektu w dniu 25 marca 2019 r. w godz. 07:00-15:00 w siedzibie Spółki ...Domaro na ul. Dr. L. Mendego w Wodzisławiu Śląskim w Dziale Techniczym.

Czytaj więcej

Formularz konsultacyjny

Raport z przeprowadzonych konsultacji

 

 

Konsultacje społeczne planowanego projektu dot. odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej Miasta

Miasto Wodzisław Śląski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 4.1.2 Odnawialne źródła energii – RIT planuje zrealizować następujący projekt:  „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego”

Projekt zakłada: Montaż paneli fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego: Wodzisławskim Centrum Kultury, Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji „Centrum” oraz budynku Krytej Pływalni „Manta”.

Wszelkie informacje na temat projektu można uzyskać we właściwych obiektach Miasta:

 • WCK – z-ca Dyrektora WCK Pan Maciej Meisel, ul. Ks. Płk. Wilhelma Kubsza 17,
  Sekretariat, tel. 32 455 48 55.
 • MOSiR „Centrum” i Kryta Pływalnia „Manta” – Pani Katarzyna Krzyżanowska,
  ul. Bogumińska 8, p. 16 tel. 507 160 866.

Wszelkie uwagi do projektu można zgłaszać do dnia 26.11.2018 r. osobiście w kancelarii Urzędu Miasta Wodzisław Śląski lub na adres e-mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl poprzez formularz konsultacyjny.

Formularz konsultacyjny
Raport z przeprowadzonych konsultacji

 

Konsultacje społeczne planowanego projektu  dot. termomodernizacji budynków OSP oraz SKM,  a także wymiany źródła ciepła w szkołach – SP 1 oraz SP 17:

Miasto Wodzisław Śląski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałanie poddziałanie 4.3.4 Efektywność energetyczna
i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs planuje zrealizować następujący projekt:

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim
Projekt zakłada:

1.Budynek OSP Zawada obejmuje modernizację dachu, ścian, drzwi, okien, instalacji ciepłej wody i instalacji grzewczej (wymiana kotła na peletowy),

2. Budynek OSP Turzyczka - obejmuje modernizację dachu, ścian, drzwi, okien, instalacji ciepłej wody i instalacji grzewczej (wymiana kotła na peletowy),

3. Budynek OSP Jedłownik - obejmuje modernizację dachu, ścian, drzwi, okien, instalacji ciepłej wody i instalacji grzewczej (wymiana kotła na gazowy),

4. Budynek OSP Radlin II - obejmuje modernizację dachu, ścian, drzwi, okien, instalacji ciepłej wody i instalacji grzewczej (wymiana kotła na gazowy),

5. Szkoła Podstawowa nr 1 – modernizacja źródła ciepła (wymiana kotłów na gazowe),

6. Szkoła Podstawowa nr 17 – modernizacja źródła ciepła (wymiana kotłów na gazowe),

7. Budynek Służb Komunalnych Miasta administracyjno-biurowy - obejmuje modernizację dachu, ścian, drzwi, okien, instalacji ciepłej wody i instalacji grzewczej (wymiana kotła na gazowy).

Z dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego, budynek
4a pokój 301 (dokumentacja techniczna dot. budynków OSP), a także budynek 4b pokój 217 (dokumentacja techniczna dot. budynków szkół) oraz w budynku Służb Komunalnych Miasta w Dziale Gospodarczym i Transportu (dokumentacja techniczna budynku SKM).

Wszelkie uwagi do projektu można zgłaszać do dnia 20.06.2018 r. osobiście w kancelarii Urzędu Miasta Wodzisław Śląski lub na adres e-mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl poprzez formularz konsultacyjny.

Formularz konsultacyjny

Protokół z konsultacji

 

Konsultacje społeczne planowanego projektu dot. budowy strzelnicy sportowej

_________________________________________________________________

Miasto Wodzisław Śląski w ramach Programu Inwestycji o Szczególnym Znaczeniu dla Sportu Ministerstwa Sportu i Turystyki planuje zrealizować następujący projekt:

Budowa strzelnicy sportowej przy Szkole Mistrzostwa Sportowego w Wodzisławiu Śląskim na potrzeby działalności Biathlonowego Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży”

Projekt zakłada:

Budowę strzelnicy sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą:

- utworzenie stanowisk strzelniczych wraz z osprzętem;

- utworzenie zadaszonej wiaty wraz z oświetleniem;

- wykonanie nawierzchni asfaltowej;

- utworzenie trybuny;

- umieszczenie kontenera magazynowo-socjalnego.

 

Z dokumentacją można zapoznać się w Wydziale Architektury, Inwestycji i Dróg Miejskich Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego ul Bogumińska 4A, pokój 306.

Wszelkie uwagi do projektu można zgłaszać do dnia 30.03.2017 r. osobiście w kancelarii Urzędu Miasta Wodzisław Śląski lub na adres e-mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl poprzez formularz konsultacyjny.

formularz konsultacyjny - do pobrania

Protokół z konsultacji

 

Konsultacje społeczne planowanego projektu dot. termomodernizacji wodzisławskich kamienic

_________________________________________________________________

Miasto Wodzisław Śląski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT planuje zrealizować następujący projekt:

Poprawa efektywności energetycznej komunalnej infrastruktury mieszkaniowej
w Wodzisławiu Śląskim”

Projekt zakłada:

Kompleksową termomodernizację obiektów mieszkaniowych (kamienic), w tym m. in.
- wykonanie instalacji c. o. i c. w. u.;

- przygotowanie pomieszczeń pod węzeł cieplny;

- docieplenie elewacji, ścian i stropów;

- wymiana stolarki;

- wymiana połaci dachowej i ław kominiarskich;

- podłączenie do sieci ciepłowniczej.

Z dokumentacją można zapoznać się w siedzibie spółki …Domaro Sp. z o.o. ul. Lucjana Mendego 2, 44-300 Wodzisław Śląski w Dziale Technicznym.

Wszelkie uwagi do projektu można zgłaszać do dnia 30.03.2017 r. osobiście w kancelarii Urzędu Miasta Wodzisław Śląski lub na adres e-mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl poprzez formularz konsultacyjny.

formularz konsultacyjny - do pobrania

 Protokół z konsultacji

 

Konsultacje społeczne planowanego projektu dot. rewitalizacji budynku dworca kolejowego

Miasto Wodzisław Śląski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu Zachodniego planuje zrealizować następujący projekt:

”Rewitalizacja budynku Dworca Kolejowego w Wodzisławiu Śląskim”

Czytaj dalej...

Formularz konsultacyjny...

Raport z przeprowadzonych konsultacji spolecznych

 

Konsultacje społeczne planowanego projektu dot. budowy centrum przesiadkowego

Miasto Wodzisław Śląski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Subregionu Zachodniego planuje zrealizować następujący projekt:

,,Pociąg do dwóch kółek - budowa centrum przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim”

Czytaj dalej...

Formularz konsultacyjny...

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych

 

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych przyszłego projektu - Przebudowa budynku byłego hotelu przy ul. Czyżowickiej 29 b w Wodzisławiu Śląskim celem rozszerzenia usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego "Dziupla" - Raport - konsulltacje społeczne

Raport z przeprowadzonych spotkań w ramach aktywnego włączenia partnerów i społeczności lokalnych w przyszły projekt - Przebudowa budynku byłego hotelu przy ul. Czyżowickiej 29 b w Wodzisławiu Śląskim celem rozszerzenia usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego "Dziupla" -  Raport - aktywne włączenie

 

Konsultacje społeczne planowanego projektu dot. wymiany opraw oświetleniowych

Miasto Wodzisław Śląski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Subregionu Zachodniego planuje zrealizować następujący projekt:

"Efektywne zarządzanie energią – wymiana opraw oświetleniowych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego”.

Czytaj dalej...

Protokół z przeprowadzonych  konsultacji

 

Konsultacje społeczne planowanego projektu dot. oświetlenia solarnego placówek oświatowych

Miasto Wodzisław Śląski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 4.1.2 Odnawialne źródła energii – RIT Subregionu Zachodniego planuje zrealizować następujący projekt:

"Budowa systemu miejskiego oświetlenia solarnego w Wodzisławiu Śląskim"

Czytaj dalej...

Protokół z przeprowadzonych konsultacji

 

Konsultacje społeczne planowanych projektów dot. poprawy efektywności energetycznej SP3 i MOSiR

Miasto Wodzisław Śląski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Zachodniego planuje zrealizować dwa projekty:
1. Poprawa efektywności energetycznej – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Wodzisławiu Śląskim
„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy 26 Marca 9″
Projekt zakłada wykonanie kompleksowej termomodernizacji poprzez:
-wymianę okien i drzwi zewnętrznych na wyroby o lepszej izolacyjności
-wymianę oświetlenia na energooszczędne
-przebudowę systemów grzewczych
-przebudowę systemów wentylacji i klimatyzacji,

2. Poprawa efektywności energetycznej – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wodzisławiu Śląskim
„Termomodernizacja budynku MOSiR w Wodzisławiu Śląskim”
Projekt zakłada:
– ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą styropianu
– ocieplenie stropodachu granulatem z wełny mineralnej po uprzednim usunięciu istniejącej zawilgoconej wełny
– wymiana okien zewnętrznych na nowe spełniające aktualnie obowiązujące przepisy
– wymiana drzwi zewnętrznych na nowe spełniające aktualnie obowiązujące przepisy

Z dokumentacją można się zapoznać w Referacie Inwestycji Miejskich i Budownictwa pokój nr 302 Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.
Wszelkie uwagi do projektów można zgłaszać do dnia 25.03.2016r. osobiście w kancelarii Urzędu Miasta Wodzisław Śląski lub na adres e-mail kancelaria@wodzislaw-slaski.pl poprzez formularz konsultacyjny.

Można również pobrać:
formularz konsultacyjny
raport z konsultacji dotyczących SP nr 3
raport z konsultacji dotyczących Mosir