Konsultacje społeczne

W tym miejscu znajdziesz informacje o planowanych i przeprowadzonych konsultacjach społecznych projektów unijnych.

Konsultacje społeczne planowanego projektu dot. budowy strzelnicy sportowej

_________________________________________________________________

Miasto Wodzisław Śląski w ramach Programu Inwestycji o Szczególnym Znaczeniu dla Sportu Ministerstwa Sportu i Turystyki planuje zrealizować następujący projekt:

Budowa strzelnicy sportowej przy Szkole Mistrzostwa Sportowego w Wodzisławiu Śląskim na potrzeby działalności Biathlonowego Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży”

Projekt zakłada:

Budowę strzelnicy sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą:

- utworzenie stanowisk strzelniczych wraz z osprzętem;

- utworzenie zadaszonej wiaty wraz z oświetleniem;

- wykonanie nawierzchni asfaltowej;

- utworzenie trybuny;

- umieszczenie kontenera magazynowo-socjalnego.

 

Z dokumentacją można zapoznać się w Wydziale Architektury, Inwestycji i Dróg Miejskich Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego ul Bogumińska 4A, pokój 306.

Wszelkie uwagi do projektu można zgłaszać do dnia 30.03.2017 r. osobiście w kancelarii Urzędu Miasta Wodzisław Śląski lub na adres e-mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl poprzez formularz konsultacyjny.

formularz konsultacyjny - do pobrania

Protokół z konsultacji

 

Konsultacje społeczne planowanego projektu dot. termomodernizacji wodzisławskich kamienic

_________________________________________________________________

Miasto Wodzisław Śląski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT planuje zrealizować następujący projekt:

Poprawa efektywności energetycznej komunalnej infrastruktury mieszkaniowej
w Wodzisławiu Śląskim”

Projekt zakłada:

Kompleksową termomodernizację obiektów mieszkaniowych (kamienic), w tym m. in.
- wykonanie instalacji c. o. i c. w. u.;

- przygotowanie pomieszczeń pod węzeł cieplny;

- docieplenie elewacji, ścian i stropów;

- wymiana stolarki;

- wymiana połaci dachowej i ław kominiarskich;

- podłączenie do sieci ciepłowniczej.

Z dokumentacją można zapoznać się w siedzibie spółki …Domaro Sp. z o.o. ul. Lucjana Mendego 2, 44-300 Wodzisław Śląski w Dziale Technicznym.

Wszelkie uwagi do projektu można zgłaszać do dnia 30.03.2017 r. osobiście w kancelarii Urzędu Miasta Wodzisław Śląski lub na adres e-mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl poprzez formularz konsultacyjny.

formularz konsultacyjny - do pobrania

 Protokół z konsultacji

 

Konsultacje społeczne planowanego projektu dot. rewitalizacji budynku dworca kolejowego

Miasto Wodzisław Śląski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu Zachodniego planuje zrealizować następujący projekt:

”Rewitalizacja budynku Dworca Kolejowego w Wodzisławiu Śląskim”

Czytaj dalej...

Formularz konsultacyjny...

Raport z przeprowadzonych konsultacji spolecznych

 

Konsultacje społeczne planowanego projektu dot. budowy centrum przesiadkowego

Miasto Wodzisław Śląski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Subregionu Zachodniego planuje zrealizować następujący projekt:

,,Pociąg do dwóch kółek - budowa centrum przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim”

Czytaj dalej...

Formularz konsultacyjny...

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych

 

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych przyszłego projektu - Przebudowa budynku byłego hotelu przy ul. Czyżowickiej 29 b w Wodzisławiu Śląskim celem rozszerzenia usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego "Dziupla" - Raport - konsulltacje społeczne

Raport z przeprowadzonych spotkań w ramach aktywnego włączenia partnerów i społeczności lokalnych w przyszły projekt - Przebudowa budynku byłego hotelu przy ul. Czyżowickiej 29 b w Wodzisławiu Śląskim celem rozszerzenia usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego "Dziupla" -  Raport - aktywne włączenie

 

Konsultacje społeczne planowanego projektu dot. wymiany opraw oświetleniowych

Miasto Wodzisław Śląski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Subregionu Zachodniego planuje zrealizować następujący projekt:

"Efektywne zarządzanie energią – wymiana opraw oświetleniowych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego”.

Czytaj dalej...

Protokół z przeprowadzonych  konsultacji

 

Konsultacje społeczne planowanego projektu dot. oświetlenia solarnego placówek oświatowych

Miasto Wodzisław Śląski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 4.1.2 Odnawialne źródła energii – RIT Subregionu Zachodniego planuje zrealizować następujący projekt:

"Budowa systemu miejskiego oświetlenia solarnego w Wodzisławiu Śląskim"

Czytaj dalej...

Protokół z przeprowadzonych konsultacji

 

Konsultacje społeczne planowanych projektów dot. poprawy efektywności energetycznej SP3 i MOSiR

Miasto Wodzisław Śląski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Zachodniego planuje zrealizować dwa projekty:
1. Poprawa efektywności energetycznej – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Wodzisławiu Śląskim
„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy 26 Marca 9″
Projekt zakłada wykonanie kompleksowej termomodernizacji poprzez:
-wymianę okien i drzwi zewnętrznych na wyroby o lepszej izolacyjności
-wymianę oświetlenia na energooszczędne
-przebudowę systemów grzewczych
-przebudowę systemów wentylacji i klimatyzacji,

2. Poprawa efektywności energetycznej – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wodzisławiu Śląskim
„Termomodernizacja budynku MOSiR w Wodzisławiu Śląskim”
Projekt zakłada:
– ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą styropianu
– ocieplenie stropodachu granulatem z wełny mineralnej po uprzednim usunięciu istniejącej zawilgoconej wełny
– wymiana okien zewnętrznych na nowe spełniające aktualnie obowiązujące przepisy
– wymiana drzwi zewnętrznych na nowe spełniające aktualnie obowiązujące przepisy

Z dokumentacją można się zapoznać w Referacie Inwestycji Miejskich i Budownictwa pokój nr 302 Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.
Wszelkie uwagi do projektów można zgłaszać do dnia 25.03.2016r. osobiście w kancelarii Urzędu Miasta Wodzisław Śląski lub na adres e-mail kancelaria@wodzislaw-slaski.pl poprzez formularz konsultacyjny.

Można również pobrać:
formularz konsultacyjny
raport z konsultacji dotyczących SP nr 3
raport z konsultacji dotyczących Mosir