Konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów

Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 10, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 i Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 być może będą miały nowych dyrektorów. To, kto nimi zostanie, okaże się po rozstrzygnięciu ogłoszonych przez prezydenta Mieczysława Kiecę konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów tych placówek.

Do konkursów może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.

Oferty zainteresowanych osób muszą zawierać m.in.: uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju przedszkola czy szkoły, życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej i oświadczenia.

Swoją ofertę należy przesłać do Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub złożyć w Biurze Obsługi Klienta (ul. Bogumińska 4b) do 15 maja 2019 r., do godz. 16:00 (decyduje data wpływu).

Konkursy przeprowadzą komisje konkursowe powołane przez prezydenta miasta.

Szczegóły dot. konkursów można znaleźć w ogłoszeniu, które można pobrać, klikając tutaj. Zarządzenie prezydenta miasta dostępne jest tutaj.