Konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej oraz nabór na członka komisji konkursowej

Zapraszamy do udziału w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadania publicznego miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2023 r.

Na zadanie objęte konkursem w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób przeznacza się kwotę 50 tys. zł.  Oferty można składać do 5 stycznia 2023 roku.

Szczegółowe informacje dot. konkursu znajdują się w ogłoszeniu prezydenta miasta Wodzisławia Śląskiego z 8 grudnia 2022 roku [otwiera się w nowym oknie].

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego zaprasza również do zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowej, która zostanie
powołana w celu opiniowania ofert złożonych w wyżej wymienionym konkursie ofert. Kandydatury można zgłaszać do 22 grudnia 2022 roku. Więcej szczegółów można przeczytać w ogłoszeniu [otwiera się w nowym oknie], zainteresowane osoby proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego kandydata do prac w komisji konkursowej [otwiera się w nowym oknie].