Konkurs ofert w zakresie kultury. Sprawdź

Zapraszamy do udziału w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadania publicznego miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku.

Na zadania objęte konkursem przeznaczono kwotę 90 tys. zł. Oferty można składać do 7 lutego 2022 roku.

Szczegółowe informacje dot. konkursu znajdują się w ogłoszeniu prezydenta miasta z 14 stycznia 2022 roku [otwiera się w nowym oknie].