UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Konkurs na muzealną maskotkę

Lubicie rysować? Malować? Macie wiele pomysłów, którymi chcielibyście podzielić się ze światem? Muzeum w Wodzisławiu Śląskim ma dla wodzisławian propozycję. Przypominamy, że latem zostanie ponownie otwarty pałac Dietrichsteinów, w którym od ponad pięćdziesięciu lat mieści się siedziba Muzeum.

Muzeum w Wodzisławiu Śląskim ma w swoich zbiorach ponad 7 tys. zabytków, dwa razy tyle książek i jeszcze więcej opowieści i ciekawych historii. Jednego jednak nie posiada. Zapytacie czego? Muzealnej maskotki. W związku z tym miejska jednostka ogłosiła konkurs na projekt muzealnego stwora. Mamut? Szara Dama? A może ktoś inny? To zależy od Was. Swoje projekty, na kartce nie mniejszej niż A4 można składać do 10 czerwca 2022 roku w muzealnych biurach (Rynek 24). Najlepszy, zwycięski projekt zostanie zrealizowany.

Zainteresowani? Nie czekajcie! Wszystkie prace znajdą się na specjalnej wystawie pokonkursowej w otwartym po remoncie pałacu Dietrichsteinów.

Regulamin

 • Organizator: Muzeum w Wodzisławiu Śląskim, Wydział Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.
 • Cele konkursu:
  - stworzenie maskotki związanej z Pałacem Dietrichsteinów oraz Muzeum w Wodzisławiu Śląskim,
  - kształtowanie zainteresowań historią i kulturą małej ojczyzny,
  - kształtowanie lokalnego patriotyzmu,
  - doskonalenie pracy szkół w zakresie wspierania rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych.
 • Adresaci:
  - uczniowie przedszkoli i szkół podstawowych w Wodzisławiu Śląskim,
  - każda placówka może zgłosić nieograniczoną ilość prac indywidualnych lub zbiorowych,
  - prace można składać za pośrednictwem przedszkola, szkoły lub indywidualnie.
 • Tematyka konkursu:
  - stworzenie przez dzieci projektu maskotki muzealnej, która następnie stanie się oficjalną wizytówką placówki.
 • Sposób przeprowadzenia konkursu:
  - konkurs polega na przygotowaniu techniką dowolną na kartce formatu nie mniejszego niż A4 projektu maskotki muzealnej. Projektowi może towarzyszyć opis maskotki,
  - na odwrocie pracy należy umieścić metryczkę zawierającą następujące dane: imię, nazwisko, wiek, nr tel. rodzica lub opiekuna prawnego, nr przedszkola lub szkoły do której dziecko uczęszcza,
  - prace nie podpisane według powyższego wzoru będą dyskwalifikowane.
 • Terminarz
  - zgłoszenie prac do konkursu - do 10 czerwca 2022 r.,
  - ogłoszenie wyników konkursu - 7 lipca 2022 r.,
  - o dacie wręczenia nagród poinformujemy na stronie wydarzenia na naszym fanpage muzealnym.
 • Nagrody:
  - nagrodą główną będzie realizacja zwycięskiego projektu, tym samym zwycięska maskotka pojawi się na gadżetach muzealnych skierowanych dla najmłodszych odbiorów,
  - przewidziane są również dodatkowe nagrody oraz wyróżnienia,
  - wszystkie prace będą eksponowane na specjalnej wystawie pokonkursowej w otwartym po remoncie Pałacu Dietrichsteinów.
 • Ustalenia szczegółowe:
  - organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do:
     - odwołania konkursu bez podania przyczyny,
     - przesunięcia terminu ogłoszenia wyników,
     - pełni praw autorskich do zwycięskich prac, w tym również korekty technicznej nagrodzonej pracy,
  - zgłoszone prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane autorom,
  - kartę zgłoszenia wraz z podpisaną pracą należy złożyć w biurach Muzeum w Wodzisławiu Śląskim (ul. Rynek 24, tel. 32 455 25 74).

Karta zgłoszenia uczestnika [otwiera się w nowym oknie].

źródło: Muzeum w Wodzisławiu Śląskim