Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora SP nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. Wałowej będzie miała nowego dyrektora. To, kto nim zostanie, okaże się po rozstrzygnięciu planowanych konkursów. 6 grudnia prezydent miasta Mieczysław Kieca ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora SP nr 1.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.

Oferty zainteresowanych osób muszą zawierać m.in.: uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły, życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej i oświadczenia.

Ofertę należy przesłać do Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub złożyć w Biurze Obsługi Klienta (ul. Bogumińska 4b) do 22 grudnia 2017 r. (do godz. 13:15).

Konkursy przeprowadzą komisje konkursowe powołane przez prezydenta miasta.

Szczegóły dot. konkursu można znaleźć w ogłoszeniu, które można pobrać, klikając tutaj.