UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Konferencja w Brennej w ramach "Seniorzy bez granic II"

Polscy - wodzisławscy i czescy seniorzy wzięli udział w dwudniowym wyjeździe do Brennej w ramach projektu "Seniorzy bez granic II", na który miasto pozyskało środki unijne i z budżetu RP. Uczestnicy wzięli aktywny udział w konferencji na temat zarządzania czasem i sposobów aktywizacji seniorów.

Dwudniowy wyjazd sprzyjał integracji polsko-czeskiej. Seniorzy wzięli udział w wykładzie poświęconym tematowi zarządzania czasem i sposobów aktywizacji seniorów. Dodatkowo odbyła się prelekcja osoby z doświadczeniem w pracy senioralnej. Dzień zakończono wspólną kolacją i rozmowami na temat wykonywanej na co dzień pracy i działaniach na rzecz poprawy życia seniorów. W drugim dniu wyjazdu odbyły się wspólne zajęcia z team-buildingu.

Projekt jest realizowany w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RPPrzekraczamy Granice”