UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Komunikacja miejska - przed nami zmiany

Już 24 lutego możemy spodziewać się pierwszych zmian w systemie komunikacji publicznej na terenie miasta. Są one odpowiedzią na uwagi zgłaszane przez mieszkańców Wodzisławia Śląskiego.

Nowy układ komunikacyjny funkcjonuje od 27 stycznia.  Jego założeniem była integracja transportu zbiorowego na terenie miasta. Jak pokazało jednak życie, nie wszystkie założenia są możliwe do wprowadzenia w praktykę. - Przykro mi, że w ciągu ostatnich tygodni wystąpiły utrudnienia w obszarze komunikacji. Przepraszam jeszcze raz za nie. Nie takie było moje zamierzenie i nie takie były moje wytyczne do organizacji transportu w mieście. Moim zamiarem jest jak najszybsze odpowiedzenie na potrzeby i wnioski mieszkańców miasta. Zbieraliśmy wszystkie zgłaszane do nas uwagi i problemy związane z nową siecią połączeń. Dokonaliśmy ich analizy i 5 oraz 6 lutego przekazaliśmy pogrupowane odpowiednio wnioski do przewoźników. W następnych dniach podejmowaliśmy szereg rozmów i negocjacji – wyjaśnia tok działań prezydent miasta Mieczysław Kieca. W wyniku intensywnych prac wypracowane zostało porozumienie oraz linia działania w nadchodzących miesiącach.

Dziś, 20 lutego, prezydent podpisał stosowną umowę z Powiatem Wodzisławskim. Będzie ona obowiązywała do 24 czerwca br. Do tego czasu komunikacja powiatowa będzie obsługiwała mieszkańców Wodzisławia Śląskiego trzema liniami: 37, 38 oraz 41, czyli przejazdy z Wilchw, Kokoszyc, Zawady. - Po 24 czerwca zakładamy obsługę wszystkich dzielnic naszego miasta poprzez komunikację miejską, organizowaną przez Urząd Miasta. Wówczas odpowiednie połączenia, bliskie wcześniej funkcjonującym, z jedną taryfą biletową i identycznymi ulgami jak w pozostałych miejskich autobusach, uzyskają mieszkańcy Wilchw, Kokoszyc i Zawady – mówi Mieczysław Kieca.

Takie rozwiązanie, z tymczasową umową z Powiatem, zabezpieczy pasażerów w najbliższych miesiącach. W tym czasie Urząd Miasta ogłosi przetarg na organizację komunikacji miejskiej na trasach Wilchwy - centrum miasta oraz Zawada – centrum miasta. Ogłoszenie przetargu i wyłonienie w nim wykonawcy jest jedyną możliwością prawną uruchomienia komunikacji miejskiej na wymienionych trasach. - Przeanalizowaliśmy każdą możliwość, szukając jak najszybszych rozwiązań. Trzymamy się przy tym oczywiście wszelkich ram prawnych. Znaleźliśmy najlepsze, moim zdaniem, rozwiązanie zaistniałej sytuacji, i niezwłocznie przystępujemy do jego realizacji – przekazuje prezydent.

Zgłoszone uwagi

Do Urzędu Miasta uwagi dotyczące komunikacji zbiorowej na terenie Wodzisławia Śląskiego spływały przez kilkanaście dni. Dotyczyły zwłaszcza dopasowania rozkładów jazdy i możliwości dojazdu do ważnych dla mieszkańców punktów. Przy nanoszeniu zmian do rozkładu jazdy wzięto pod uwagę większość uwag mieszkańców, które napływały do urzędu w formie pisemnej, mejlowej czy za pomocą komunikatorów internetowych. - Tam, gdzie tylko było to możliwe, zostały uwzględnione wszystkie uwagi mieszkańców - zapewnia prezydent Mieczysław Kieca.

Linie powiatowe

Zmiany w rozkładach linii 37, 38 i 41 wejdą w życie 24 lutego. Zgodnie ze zgłoszonymi przez wodzisławian potrzebami, dzięki naniesionym korektom, umożliwiony zostanie m.in. dojazd na godzinę 5.00, 6.00 oraz 7.00 z przystanku Wilchwy Cyganek oraz z Zawady do szpitala w dni robocze oraz soboty. Pojawią się dodatkowe połączenia w godzinach późnowieczornych, które dadzą możliwość powrotów z pracy po godzinie 21.00 i 22.00. Korekta zakłada także dowóz pasażerów z centrum miasta oraz z Zawady na Wilchwy Cyganek i Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc na godzinę 6.00, 7.00 i 8.00. Wzrośnie liczba kursów w soboty. Dogodniejsze połączenia, zgodnie ze zgłoszonymi wnioskami, będą mieli także uczniowie.

Linie miejskie

Zmian rozkładów jazdy uwzględniających potrzeby pasażerów na liniach miejskich, czyli A, B, C, D i E, możemy spodziewać się 4 marca. Na linii A nie zaplanowano większych zmian. Wprowadzony zostanie natomiast dodatkowy kurs umożliwiający uczniom dotarcie na godzinę 8.00 na zajęcia do ZPSWR, Szkoły Podstawowej nr 8 (ul. Jastrzębska), Szkoły Podstawowej nr 9 (osiedle 1 Maja). Uruchomiony zostanie również kurs powrotny. Na linii B planowany jest powrót do rozkładu jazdy sprzed 27 stycznia. Linia C zmieni trasę przejazdu. Pętla techniczna znajdować się będzie w Pszowie. Dzięki temu zainteresowani tym kierunkiem pasażerowie będą mieli możliwość dojazdu. Na linii D również planowany jest powrót do rozkładu sprzed 27 stycznia. Uwagi mieszkańców posłużyły także do dokonania korekty rozkładów na linii E.

Bilet okresowy

- Niestety ze względów ustawowych i, co za tym idzie ekonomicznych, nie mamy możliwości zaoferowania pasażerom jednego, wspólnego biletu. Naraziłoby to Powiat na stratę około 1,5 mln zł dotacji. To bardzo duże środki. Wychodzimy naprzeciw na tyle, na ile możemy. Jeśli ktoś zainteresowany jest biletami okresowymi na i komunikację miejską, i komunikację powiatową, może dokonać zakupu tylko na powiatowe linie 37, 38 i 41. Bilety te będą honorowane w autobusach komunikacji miejskiej – mówi Mieczysław Kieca. - To jedyna możliwość przejazdów z jednym biletem w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Po 24 czerwca, gdy przejdziemy na całkowicie miejski system komunikacji zbiorowej, na wszystkich miejskich liniach będzie obowiązywała wspólna, jedna taryfa oraz taki sam zestaw ulg.

Nowa komunikacja miejska i nowe autobusy

27 stycznia na ulice Wodzisławia Śląskiego wyjechało osiem zupełnie nowych autobusów obsługujących linie A, B, C, D i E. – Mam nadzieję, że wodzisławiankom i wodzisławianom wygodnie korzysta się z nowych autobusów. Mają monitoring, klimatyzację, są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i rodziców maluszków – mówi prezydent miasta. - Niskopodłogowe autobusy wyposażone są ponadto w system informacji pasażerskiej: elektroniczne tablice kierunkowe wykonane w technologii LED, jak i w urządzenia automatycznie wygłaszające przez głośniki komunikaty o przystanku aktualnym oraz następnym – dodaje Mieczysław Kieca.

Wykonawca dysponuje wyprodukowanym w drugim półroczu 2018 r. taborem, w którego skład wchodzą m.in. autobusy o pojemności minimum 90 i 60 miejsc, spełniające normę czystości spalin Euro 6. Przed wyjazdem na miejskie ulice autobusy te zostały sprawdzone pod względem zapisów umowy z wykonawcą.

Zwycięzcą przetargu na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w Wodzisławiu Śląskim zostało P.P.U.H. „KŁOSOK” Andrzej Kłosok, z którym umowa podpisana została 24 stycznia. Przedsiębiorstwo w procedurze złożyło ofertę cenową w wysokości 17 694 028,80 zł brutto. Firma będzie obsługiwać komunikację miejską do końca 2023 r. W specyfikacji założono realizację ok. 1 932 000 wozokilometrów.

Nad wodzisławską komunikacją miejską czuwają pracownicy Referatu Dróg Wewnętrznych i Transportu Urzędu Miasta. W razie jakichkolwiek pytań odnośnie do transportu publicznego w Wodzisławiu Śląskim prosimy kontaktować się właśnie z nimi (nr tel. 32 45 90 501, e-mail: inwestycje@wodzislaw-slaski.pl).