UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Kompetentni cyfrowo - weź udział w szkoleniach

Na początku kwietnia br. ruszyła rekrutacja do programu pn. "Kompetentni cyfrowo - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Wodzisławia Śląskiego", na który miasto pozyskało 53 760,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Sprawdźcie, kto może wziąć udział w projekcie oraz do kiedy i gdzie należy złożyć formularz ze swoim zgłoszeniem.

Głównym celem projektu "Kompetentni cyfrowo - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Wodzisławia Śląskiego" jest wykształcenie u uczestników (w okresie realizacji projektu) podstawowych kompetencji cyfrowych, tj. umiejętności informacyjnych, komunikacyjnych, rozwiązywania problemów związanych z oprogramowaniem, korzystania z usług publicznych.

Projektem objętych zostanie 96 mieszkańców naszego miasta, w wieku powyżej 25 roku życia. Wiek jest jedynym kryterium, które trzeba spełnić, aby wziąć udział w projekcie.

Projekt obejmie następujące moduły szkoleniowe:

  • Działam w sieciach społecznościowych - moduł przeznaczony dla osób, które chcą poznać filozofię i sposób funkcjonowania sieci społecznościowych oraz wykorzystać je w działalności na rzecz swojej społeczności lokalnej lub prywatnie.
  • Moje finanse i transakcje w sieci - moduł przeznaczony dla wszystkich tych, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu.
  • Rolnik w sieci - moduł przeznaczonydla rolników, którzy na szkoleniu dowiedzą się, gdzie i jakie przydatne informacje, aplikacje i e - usługi mogą znaleźć w sieci.
  • Rodzic w Internecie - moduł poświęcony przygotowaniu rodzica/opiekuna do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego” korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia.
  • Tworzę własną stronę internetową (blog) - moduł  przeznaczony dla osób, które chciałyby mieć swoje miejsce w sieci w postaci własnej strony internetowej lub blogu.
  • Mój biznes w sieci - moduł przeznaczony jest dla osób przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu. Uczestnik nauczy się, jak  wykorzystać zasoby Internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.) .
  • Kultura w sieci - moduł przeznaczony dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się, gdzie w Internecie szukać ciekawych i przydatnych zasobów szeroko pojętej kultury i zasobów edukacyjnych z legalnych źródeł oraz jak wykorzystywać je do nauki lub własnej twórczości.

Jedna osoba może wziąć udział tylko jednym module (jeden moduł to 12 godzin zajęć, w rozłożeniu np. na 4 spotkania, po 3 godz.). Szkolenia prowadzić będą certyfikowani instruktorzy. Każdy uczestnik, który ukończy szkolenie, otrzyma certyfikat. Szkolenia będą realizowane w okresie maj-wrzesień 2019 r.

 

Do kiedy i gdzie składać formularze?

Wypełnione i podpisane formularze należy złożyć do 17 kwietnia 2019 r. osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego (ul. Bogumińska 4b) lub w formie elektronicznej na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl. Szczegółowych informacji udziela Piotr Kulesza, tel: 32 45 90 510, e-mail: pkulesza@wodzislaw-slaski.pl

Ilość miejsc w projekcie jest ograniczona. O wzięciu w nim udziału decyduje kolejność zgłoszeń. Ponadto w przypadku gdy nie zostaną wyczerpane wszystkie dostępne miejsca, rekrutacja będzie miała charakter ciągły, do wyczerpania limitu miejsc.

Szkolenia są całkowicie bezpłatne. Więcej informacji o projekcie można znaleźć, klikając tutaj.