Komisje

Radni Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego pracują w specjalnych komisjach, które zajmują się określonymi obszarami działalności. Z ich rodzajami oraz składem osobowym zapoznać się można poniżej.

I. Komisja Budżetu
Przewodniczący: Łukasz Chrząszcz
Wiceprzewodnicząca: Izabela Grela
Pozostali członkowie: Mariusz Blazy, Stefan Grzybacz, Krystyna Warcok

II.
Komisja Strategii, Rozwoju Miasta i Współpracy Transgranicznej
Przewodniczący: Adam Króliczek
Wiceprzewodniczący: Alan Szatyło
Pozostali członkowie: Józef Szymaniec, Anna Piotrowska, Barbara Połednik

III. Komisja Oświaty i Kultury

Przewodniczący: Józef Szymaniec
Wiceprzewodniczący: Marian Drosio
Pozostali członkowie: Lidia Ptak, Katarzyna Zöllner-Solowska, Anna Rynkiewicz-Ryszka, Krystian Brawański, Mirosław Szyszka

IV. Komisja Promocji, Sportu i Rekreacji
Przewodniczący: Mariusz Blazy
Wiceprzewodniczący: Krystian Brawański
Pozostali członkowie: Roman Kapciak, Alan Szatyło, Mirosław Szyszka

V. Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Przewodniczący: Jakub Elsner
Wiceprzewodniczący: Stefan Grzybacz
Pozostali członkowie: Ilona Tlołka, Adam Króliczek, Katarzyna Zöllner-Solowska

VI. Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Spraw Społecznych

Przewodnicząca: Anna Piotrowska
Wiceprzewodniczący: Janusz Kurzawa
Pozostali członkowie: Roman Kapciak, Marian Drosio, Izabela Grela

VII. Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca: Krystyna Warcok
Wiceprzewodnicząca: Ilona Tlołka
Pozostali członkowie: Janusz Kurzawa, Mirosław Krzysztof Nowak, Anna Rynkiewicz-Ryszka

VIII. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Przewodnicząca: Lidia Ptak
Wiceprzewodniczący: Jakub Elsner
Pozostali członkowie: Łukasz Chrząszcz, Barbara Połednik, Mirosław Krzysztof Nowak

Harmonogramy posiedzień

  • Harmonogram posiedzeń komisji IX kadencji 2024-2029

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego - Porządek obrad [otwiera się w nowym oknie]

  • Harmonogram posiedzeń komisji VIII kadencji 2018-2023

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego - Porządek obrad [otwiera się w nowym oknie]

  • Harmonogram posiedzeń komisji VII kadencji 2014-2018

Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w miesiącu styczniu 2016 roku
Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w miesiącu lutym 2016 roku
Informacja o zmianie terminu posiedzenia Komisji Oświaty w miesiącu lutym 2016 roku
Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w marcu 2016 roku
Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w miesiącu kwietniu 2016 roku
Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w maju 2016 roku
Harmonogram posiedzień komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w czerwcu 2016 roku
Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sierpniu 2016 roku Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w listopadzie 2016 roku
Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w grudniu 2016 roku
Informacja o zmianie terminu posiedzenia Komisji Prawa i Porządku Publicznego w miesiącu grudniu 2016 roku
Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego - styczeń 2017
Plan pracy Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego i komisji RM - pierwsze półrocze 2017
Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego - luty 2017
Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego - marzec 2017
Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego - kwiecień 2017
Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego - maj 2017
Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego - czerwiec 2017
Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego - sierpień 2017
Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego - wrzesień 2017
Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego - październik 2017
Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego - listopad 2017
Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego - grudzień 2017
Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego - styczeń 2018
Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego - luty 2018
Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego - marzec 2018
Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego - kwiecień 2018
Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego - maj 2018
Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego - czerwiec 2018
Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego - sierpień 2018
Harmonogram posiedzień komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego - wrzesień 2018