Komisje

Radni Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego pracują w specjalnych komisjach, które zajmują się określonymi obszarami działalności. Z ich rodzajami oraz składem osobowym zapoznać się można poniżej.

I.Komisja Budżetu
Przewodniczący
Łukasz Chrząszcz
Wiceprzewodnicząca
Krystyna Warcok
Pozostali członkowie
Jan Czyżak
Jan Grabowiecki
Dezyderiusz Szwagrzak

II. Komisja Strategii i Rozwoju Miasta
Przewodniczący
Adrian Jędryka
Wiceprzewodniczący
Dezyderiusz Szwagrzak
Pozostali członkowie
Brygida Adamik
Stefan Grzybacz
Adam Króliczek
Roman Szamatowicz

III.Komisja Oświaty i Kultury
Przewodniczący
Józef Szymaniec
Wiceprzewodniczący
Eugeniusz Ogrodnik
Pozostali członkowie
Lidia Ptak
Mariusz Blazy
Roman Szamatowicz

IV.Komisja Promocji, Sportu i Rekreacji
Przewodniczący
Mariusz Blazy
Wiceprzewodniczący
Ireneusz Skupień
Pozostali członkowie
Adrian Jędryka
Łukasz Chrząszcz
Adam Kantor
Józef Szymaniec

V.Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Przewodniczący
Jakub Elsner
Wiceprzewodniczący
Adam Króliczek
Pozostali członkowie
Eugeniusz Chłapek
Jan Czyżak
Stefan Grzybacz
Roman Kapciak
Marian Plewnia

VI.Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Spraw Społecznych
Przewodniczący
Roman Kapciak
Wiceprzewodniczący
Marian Plewnia
Pozostali członkowie
Mariusz Blazy
Jan Grabowiecki
Grażyna Pietyra
Decyderiusz Szwagrzak

VII.Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca
Krystyna Warcok
Wiceprzewodnicząca
Grażyna Pietyra
Pozostali członkowie
Mariusz Blazy
Eugeniusz Chłapek
Adrian Jędryka
Adam Kantor
Roman Kapciak

VIII.Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Przewodnicząca
Lidia Ptak
Wiceprzewodniczący
Roman Kapciak
Pozostali członkowie
Jakub Elsner
Eugeniusz Ogrodnik
Ireneusz Skupień

Harmonogram posiedzeń komisji VIII kadencji 2018-2023

kliknij tutaj

Harmonogram posiedzeń komisji VII kadencji 2014-2018
Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w miesiącu styczniu 2016 roku
Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w miesiącu lutym 2016 roku
Informacja o zmianie terminu posiedzenia Komisji Oświaty w miesiącu lutym 2016 roku
Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w marcu 2016 roku
Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w miesiącu kwietniu 2016 roku
Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w maju 2016 roku
Harmonogram posiedzień komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w czerwcu 2016 roku
Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sierpniu 2016 roku Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w listopadzie 2016 roku
Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w grudniu 2016 roku
Informacja o zmianie terminu posiedzenia Komisji Prawa i Porządku Publicznego w miesiącu grudniu 2016 roku
Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego - styczeń 2017
Plan pracy Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego i komisji RM - pierwsze półrocze 2017
Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego - luty 2017
Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego - marzec 2017
Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego - kwiecień 2017
Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego - maj 2017
Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego - czerwiec 2017
Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego - sierpień 2017
Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego - wrzesień 2017
Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego - październik 2017
Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego - listopad 2017
Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego - grudzień 2017
Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego - styczeń 2018
Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego - luty 2018
Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego - marzec 2018
Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego - kwiecień 2018
Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego - maj 2018
Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego - czerwiec 2018
Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego - sierpień 2018
Harmonogram posiedzień komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego - wrzesień 2018