UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Kolejne zadania na drogach ukończone

3 czerwca rozpoczęły się czynności odbiorowe zadań wykonawczych między innymi na ulicach Osadniczej i Bolesława Krupińskiego.

Remont ulicy Osadniczej wykonało Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne „Alkor” Sp. z o.o. mieszczące się w Wodzisławiu Śląskim.

W ramach zadania została przebudowana nawierzchnia drogi na odcinku o długości 350 mb. Umowna wartość zadania to ponad 350 tys. zł.

Remont na ulicy Bolesława Krupińskiego rozpoczął się 28 lutego br. Zgodnie z umową wykonawca miał zrealizować prace do czerwca br. Droga została wyremontowana na odcinku około 473 mb. o zmiennej szerokości - maksymalnie do 4,00 m.

Warto dodać, że prace remontowe objęły m.in.: wytyczenie trasy drogi w terenie, wykonanie robót rozbiórkowych i przygotowawczych, wykonanie robót związanych z konstrukcją drogi, wykonanie robót wykończeniowych, uporządkowanie terenu robót.

Remonty dróg wykonane zostały dzięki zdobytemu przez miasto dofinansowaniu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. FDS stanowi instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez samorządy. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym.