Kolejne działki przy Batorego na sprzedaż

Prezydent miasta Mieczysław Kieca ogłosił przetargi na sprzedaż czterech działek przy ul. Stefana Batorego w Wodzisławiu Śląskim. Nieruchomości położone są w terenach zabudowy mieszkaniowej i terenach dróg publicznych klasy dojazdowej, poza strefą centralną miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz zabudowy usługowej i terenów zielonych.

Działki są kształtu regularnego, lekko nachylone w kierunku południowym. Teren działek jest zadrzewiony samosiejkami, zakrzaczony, porośnięty trawą. Przez nieruchomość nr 534/1 przebiega kanalizacja sanitarna i deszczowa. Dojazd do działek od ul. Stefana Batorego będzie możliwy poprzez wydzieloną geodezyjnie drogę dojazdową, oznaczoną jako działka nr 538/1, która zostanie wybudowana przez miasto jako zadanie inwestycyjne do końca 2018 r. Istnieje możliwość podłączenia do sieci energetycznej, gazowej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Granice nieruchomości zostały prawnie ustalone przez firmę geodezyjną.

Działki nr 535/1 i 537/1 położone są w terenach zabudowy mieszkaniowej. Przeznaczenie podstawowe to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i budynki mieszkalne wielorodzinne o symbolu planu J3 MNW, J4MNW.

Działki nr 534/1, 536/1 położone są w terenach dróg publicznych klasy dojazdowej o symbolu planu 112 KDD, 113 KDD.

Przetargi

Przetargi odbędą się 23 listopada 2017 r. o godz. 11:00 (działki nr 535/1, 534/1) i godz. 11:30 (działki nr 537/1, 536/1) w Urzędzie Miasta (ul. Bogumińska 4b, sala 206). Szczegółowe informacje można pobrać, klikając tutaj.

Pierwszy przetarg dotyczy działek nr 535/1 i 534/1 o łącznej powierzchni  8 205 m kw. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 485 500 zł netto. Przedmiotem drugiego przetargu są działki nr 536/1 i 537/1, których łączna powierzchnia to 8 289 m kw. Cena wywoławcza to 490 500 zł netto.

Przed przystąpieniem do przetargów uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z lokalizacją i zagospodarowaniem działek w terenie oraz uzgodnieniami branżowymi.

Informacje ws. przetargu można uzyskać u pracowników Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego (ul. Bogumińska 4a, pokój nr 100, tel. 32 45 90 508).

Galeria