Kolejne działanie w ramach projektu „Nowoczesna szkoła – profilaktyka i relacje”

Za nami kolejne działanie kluczowe w ramach projektu „Nowoczesna szkoła – profilaktyka i relacje”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Dwa tygodnie temu w wyjeździe brali udział nauczyciele wychowawcy. Tym razem, w ramach działania, 26-27.04.2023 r. miał miejsce wspólny wyjazd do Brennej kilkudziesięciu psychologów i pedagogów/pedagogów specjalnych z Czech oraz z Polski. W warsztatach szkoleniowych podobnie jak w poprzednim wyjeździe wzięło udział 26 osób z wodzisławskich placówek oświatowych. Celem działania było rozpoczęcie współpracy pomiędzy specjalistami po obu stronach granicy.

W pierwszym dniu wspólnego wyjazdu odbyły się zajęcia z tematyki cyberprzemocy, zagrożeń użytkowania Internetu przez dzieci. Szkoleniowiec przekazał polskim i czeskim specjalistom wiedzę jak poprowadzić zajęcia lekcyjne z uczniami szkół podstawowych we wcześniej wspomnianej tematyce. Na koniec specjaliści otrzymali przykładowy scenariusz lekcji wraz z materiałami edukacyjnymi.

W drugim dniu miały miejsce warsztaty z zaburzeń więzi społecznych, w trakcie trwania których poruszono zagadnienia związane z zaburzeniami więzi, które zostaną wzbogacone o tematykę z zakresu kryzysu, traumy, przemocy czy analizę wzorców zachowań. Warsztaty dały biorącym w nich udział polskim i czeskim specjalistom gotowe narzędzia do pracy z dzieckiem szkolnym znajdującym się w kryzysie.

Galeria