Kolejne badania próbek wody - sprawdź, co pijesz

Woda, którą wodzisławianie piją i używają do codziennych celów, regularnie poddawana jest badaniom, aby ustalić, czy jej jakość jest odpowiednia do spożycia. Sprawdźcie, z których punktów ostatnio zostały pobrane próbki.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim wydał orzeczenie na temat jakości wody pobranej ze studni wodomierzowej:

  • Wodzisław Śl., ul. Jastrzębska 78, Zajazd Cyganek, kran w kuchni,
  • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 3, z kranu w biurze,
  • Wodzisław Śl., ul. 26 Marca 94A, sklep SUPERSAM, kran przy stoisku z surówkami,
  • Wodzisław Śląski, ul. Jastrzębska 76, salon fryzjerski DOMINI - kran przy punkcie obsługi,
  • Wodzisław Śl., ul. Kubsza 28, Cukiernia OSTRAWA, kran na zapleczu,
  • Wodzisław Śl., ul. Pszowska obok 142 do 146, studnia wodomierzowa BATORY,
  • Kokoszyce Żniwna ul. Pszowska, studnia wodomierzowa Wodz117,
  • Wodzisław Wilchwy Godów, studnia wodomierzowa, Wodz50.

Z raportu wynika, że woda w badanym zakresie spełnia wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Szczegóły można znaleźć w załączonym dokumencie: