Kolejne badania próbek wody - sprawdź, co pijesz

Woda, którą wodzisławianie piją i używają do codziennych celów, regularnie poddawana jest badaniom, aby ustalić, czy jej jakość jest odpowiednia do spożycia. Sprawdźcie, z których punktów ostatnio zostały pobrane próbki.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim wydał orzeczenie na temat jakości wody pobranej ze studni wodomierzowej:

  • Wodzisław Śląski, Zawada, ul. Konwaliowa 4, Szkoła Podstawowa nr 16, kran w pomieszczeniu socjalnym,
  • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 3, z kranu w biurze,
  • Wodzisław, Gorzyce I Stadion, studnia wodomierzowa Wodz59.

Z raportu wynika, że woda w badanym zakresie spełnia wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Szczegóły można znaleźć w załączonych dokumentach: