Kolejne badania próbek wody - sprawdź, co pijesz

Woda, którą wodzisławianie piją i używają do codziennych celów, regularnie poddawana jest badaniom, aby ustalić, czy jej jakość jest odpowiednia do spożycia. Sprawdźcie, z których punktów ostatnio zostały pobrane próbki.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim wydał orzeczenie na temat jakości wody pobranej ze studni wodomierzowej:

  • Kokoszyce Żniwna ul. Pszowska, studnia wodomierzowa Wodz117,
  • Wodzisław, Gorzyce I Stadion, studnia wodomierzowa Wodz59,
  • Wodzisław Marklowicka, studnia wodomierzowa Wodz96,
  • Wodzisław Śl., naprzeciw dworca PKP studnia wodomierzowa Wodz57,
  • Wodzisław Wilchwy Godów, studnia wodomierzowa Wodz50.

 

Z raportu wynika, że woda w badanym zakresie spełnia wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Szczegóły można znaleźć w załączonych dokumentach: